Menu

Richtlijnen

Overzicht van richtlijnen relevant voor de spoedeisende geneeskunde.

OnderwerpInitiatiefAcc. NVSHAJaar
Acute WondenAMCja
Blauwe plekken bij kinderenNVH, NVSHA, NVAVG,ja2016
Eerste opvang van brandwondenpatienten in de acute faseNBS, VNBZ, ADBCja2015
Familiaal huiselijk geweldNVvPja2009
HandletselsNVvH, NVSHAja2005
Diagnostiek Acute BuikNVHja
Leidraad AAA echografieNVSHAja2013
Leidraad eFAST echografie
NVSHAja2013
EpilepsieNVK, NVN, VKGN, NVAVG, NVOG,ja2016
Gegevensuitwisseling Huisarts-HAP en SEHNHG, AZN, NVZ, NedHIS, NVSHA, Ineen en Nictizja2014
HemoptoëNVLAT, Ordeja
Ketenzorg bij suïcidaliteitGGZ Nederlandja2010
Koorts bij kinderenNVKja2013
Licht traumatische schedelhersenletselNVNja2010
LymeziekteCBOja2013
Pediatrisch delierNVVPja2014
Pijnbestrijding bij traumapatiënten in de spoedzorgketenUMC St Radboudja2011
Protocol Implementatie spoedechografie tijdens reanimatieNVSHAja2016
Protocol Richtlijn toediening intranasale medicatie (3 stuks)NVSHAja2016
Protocol Echogeleid FICBNVSHAja2015
PSA bij kinderenNVA, NVKja2010
PSA bij volwassenenNVA, NVKja2009
PSA door SEH-artsen op de SEH
NVSHAja2016
Sepsis (KLPS protocol)HG A&N, CBOja
Triage op de spoedeisende hulpHAN, NVSHV, LEVVja2008
Triagestandaard ebola voor huisartsen ambulancezorg en SEH
RIVM, NHC, AZNja2014
Veldnorm Kindermishandeling en huiselijk geweld voor ziekenhuizenNVSHA, NVSHV, NVH, NVK, VVKja2013
Workforce SEHNVSHAja2015
Sluiten
X Zoek