Menu

Richtlijnen

Overzicht van richtlijnen relevant voor de spoedeisende geneeskunde.

Multidisciplinair

OnderwerpInitiatiefAcc. NVSHAJaar
Acute boekje
NIV
ja2017
Acute buikpijn bij volwassenen
NVVHja 2013
Blauwe plekken bij kinderenNVH, NVSHA, NVAVGja2015
Diagnostiek seksueel misbruik bij kinderenNVKja2016
Detoxificatie van psychoactieve middelenRSja2017
EpilepsieNVK, NVN, VKGN, NVAVG, NVOGja2016
Eerste opvang van brandwondenpatienten in de acute faseNBS, VNBZ, ADBCja2015
Gegevensuitwisseling Huisarts - HAP en SEHNHG, AZN, NVZ, NedHIS, NVSHA, Ineen en Nictizja2014
Generieke module Acute Psychiatrie
GGZ Nederlandja2017
Generieke module diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedragGGZ Nederlandja
2017
Generieke module Ziekenhuispsychiatrie GGZ Nederlandja
2017
HaemoptoëNVLAT
ja2013
Herseninfarct en hersenletsel


Huiselijk geweld bij kinderen en volwassenenNVvPja2009
Ketenzorg bij suïcidaliteitGGZ Nederlandja2010
Koorts bij kinderenNVKja2013
Landelijk Protocol Ambulancezorg
Ambulancezorg Nederland
ja2016
Licht traumatisch hoofd-/hersenletselNVNja2010
Addendum licht traumatisch hersenletsel
NVNja2017
LymeziekteNIV
ja2013
Open onderbeensfractuur
NVVHja2017
Pediatrisch delierNVVPja2014
Pijnbestrijding bij traumapatiënten in de spoedzorgketenNVSHVja2010
Preventie van valincidenten bij ouderen NKVG
ja
2017
PSA bij kinderenNVA, NVKja2012
PSA bij volwassenenNVA, NVKja2012
Signalering Kindermishandeling
NVKja2016
Wondzorg
NVVH
ja
2013
Zorg voor patiënten met brandwondenNBS, NVVHja
2017

___________

OnderwerpInitiatiefAcc. NVSHAJaar
Sepsis (KLPS protocol)HG A&N, CBOja
Triage op de spoedeisende hulpHAN, NVSHV, LEVVja2008
Triagestandaard ebola voor huisartsen ambulancezorg en SEH
RIVM, NHC, AZNja2014
Veldnorm Kindermishandeling en huiselijk geweld voor ziekenhuizenNVSHA, NVSHV, NVH, NVK, VVKja2013
Sluiten
X Zoek