Menu

Kwaliteit

De portefeuille kwaliteit houdt zich bezig met de ontwikkeling en implementatie van het kwaliteitsbeleid, aan de hand van de het kwaliteitstoetsingskader van de KNMG.

Flow Kwaliteit

Organisatie

De portefeuille kwaliteit bestaat uit de onderstaande vijf commissies. Deze vormen gezamenlijk de Kwaliteitscyclus.

  • Richtlijnen commissie
  • Kwaliteitsindicatoren commissie
  • Kwaliteitsvisitatie commissie
  • Complicatieregistratie commissie
  • Patiëntveiligheid commissie

Samenwerkingsverbanden van de portefeuille Kwaliteit

  • De Stichting NEED is een onafhankelijke stichting die een kwaliteitsregistratie ontwikkelt voor de SEH.
  • Federatie van Medisch Specialisten
    De NVSHA werkt nauw samen met nationaal erkende richtlijn-ontwikkelingsorganen (onder andere: Zorginstituut Nederland, de Federatie van medisch specialisten en ZonMW).

Contact

Bestuurslid kwaliteit en richtlijnen
David Baden

Algemeen voorzitter kwaliteit portefeuille
Nikki Kolfschoten

Sluiten
X Zoek