Menu
Menu NVSHA - NVSHA-Echo-01

Mishandeling en Geweld

Mishandeling en Geweld

Voorzitter: Marja Witten
Portefeuillehouder: Yara Basta
Contact: sectieKIMI@nvsha.nl
Twitter: @KimiNVSHA

Samenstelling:

 • mevrouw M. Witten (voorzitter)
 • mevrouw B. van de Kerkhof-van Bon
 • mevrouw A.W. Lekx
 • mevrouw A.A.M. Niesink
 • mevrouw I. Kramer
 • mevrouw K.A. van Son
 • mevrouw R. Dooijes
 • mevrouw L. Heikamp
 • mevrouw M. Zaanen-Bink

Introductie

“Afdelingen spoedeisende hulp (SEH) van ziekenhuizen onderkennen kindermishandeling nog te weinig.”

Dat was de conclusie die de IGZ in oktober 2008 bekend maakte in een onderzoeksrapport.
Slechts 4 procent van het totale aantal meldingen van kindermishandeling bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK’s, nu: Veilig Thuis) was afkomstig uit ziekenhuizen, terwijl met name de SEH-afdelingen een belangrijke rol zouden moeten spelen bij de signalering van kindermishandeling. Kindermishandeling heeft ernstige gevolgen voor kind, gezin en maatschappij. Naar schatting worden 119.000 kinderen per jaar slachtoffer van kindermishandeling en overlijden zo’n 50 kinderen per jaar aan de gevolgen van kindermishandeling.

Naar aanleiding hiervan zijn voor alle ziekenhuizen voorwaarden voor een verantwoorde signalering van kindermishandeling opgesteld, waaraan zij moeten voldoen (de Veldnorm Kindermishandeling en Huiselijk Geweld voor Ziekenhuizen). Daarnaast is de KNMG-Meldcode Kindermishandeling gepubliceerd in 2008 en geactualiseerd in 2018. Hierin is het nieuwe afwegingskader opgenomen.

In 2008 is de sectie Mishandeling en Geweld opgesteld als afvaardiging en adviesorgaan vanuit de NVSHA. Sindsdien zijn de onderwerpen ouderenmishandeling en seksueel geweld ook in de sectie opgenomen.

Doelstellingen

 1. Vertegenwoordiging vanuit de NVSHA naar externe organen, zoals VWS en de KNMG, op het gebied van kindermishandeling, huiselijk geweld, ouderenmishandeling en seksueel geweld.
 2. Betrokkenheid bij wetenschappelijk onderzoek, de ontwikkeling van richtlijnen en een uniforme landelijke aanpak op het gebied van kindermishandeling, huiselijk geweld, ouderenmishandeling en seksueel geweld in het algemeen en op de SEH-afdeling in het bijzonder.
 3. Scholing en advisering van leden van de NVSHA en andere geïnteresseerde beroepsgroepen omtrent kindermishandeling, huiselijk geweld, ouderenmishandeling en seksueel geweld.

Activiteiten

 1. Betrokkenheid bij de Landelijke Onderwijsmodule “Juridische en forensische geneeskunde”.
 2. Nauw betrokken bij de tweedaagse WOKK cursus (Werkgroep Onderwijs Kindermishandeling voor Kinderartsen) en WOKSEH. Waaronder ook instructeurschap.
 3. Organisatie van workshops en nascholing over Kindermishandeling en Huiselijk geweld, Ouderenmishandeling en Seksueel Geweld.
 4. Betrokkenheid bij de opstelling van richtlijnen met betrekking tot Kindermishandeling, Huiselijk geweld, Ouderenmishandeling en Seksueel geweld. Onder andere de richtlijn “Blauwe plekken” en de richtlijn “Signalering van kindermishandeling in de spoedeisende medische zorg”).
 5. Deelname aan de Artsencoalitie kindermishandeling en huiselijk geweld.
 6. Ontwikkeling zakkaart kindermishandeling (2018).
Sluiten