Menu
Menu NVSHA - NVSHA-Echo-01

Geschiedenis

Geschiedenis

1999
Oprichting NVSHA
Start 2-jarige opleiding artsen SEH in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen
2000
Start 3-jarige opleiding artsen SEH in OLVG, St. Elisabeth Ziekenhuis, Catharina ziekenhuis, UMC Groningen
2004
Oprichting SOSG (Stichting Opleiding Spoedeisende Geneeskunde, 2010 opgeheven)
2007
Eerste Congres NVSHA in Egmond in Zee
2008
Landelijk curriculum SEH-arts
Erkenning profiel SEH-arts door CCMS
Start eerste Fellowship Management SEH
2011
Eerste Leerstoel Spoedeisende Hulp (Erasmus MC)
Eerste SEH-arts opleider (St. Elisabeth Ziekenhuis)
Oprichting sectie Spoedechografie
2012
Benoeming Gos de Vries tot erelid
2013
Benoeming Maarten Simons tot erelid
Oprichting sectie Management en Bestuur
Wijziging specifiek besluit
2014
Lustrumjaar NVSHA (15 jaar)
European Congress on Emergency Medicine (EuSEM) vindt plaats in Amsterdam
Nieuw opleidingcurriculum
Start Landelijke Onderwijsdagen Nieuwe Stijl
Oprichting sectie Toxicologie
2015
Wijziging specifiek besluit DOT-handleiding SEH-artsen
2016
Nieuw logo en nieuwe huisstijl NVSHA
Affiliatie EMJ
Oprichting stichting NEED
Start ontwikkeling nieuw curriculum
Oprichting sectie Welzijn
2017
Tiende congres NVSHA in Egmond in Zee
IFEM symposium
Nieuwe verenigingsstructuur
Aanstelling Verenigingsmanager
Oprichting werkgroep uniforme kwaliteit
2018Start ledenbezoeken
Vernieuwing curriculum
Start NVA traject
Oprichting commissie Patiëntvoorlichting
2019Lustrumviering 20 jarig bestaan “I AM EM”
Kwaliteitskader Spoedzorgketen
Start EPA implementatie
Regionalisering van de opleiding
Samenwerking met LAD
Position paper opgesteld o.a. n.a.v. sluiting enkele SEH’s
Eerste medewerker in dienst
Professioneel communicatieplan
Consensusdocument Taakherschikking VS en PA SEH
Oprichting sectie opgeschaalde zorg en prehospitale zorg
Oprichting sectie Geriatrische spoedzorg
Commissie Patiëntveiligheid opgeheven
2020Tweede medewerker in dienst
Eerste digitale ALV als gevolg van Covid-19
November 2020: Formeel verzoek tot erkenning Spoedeisende Geneeskunde als medisch specialisme

Tien jaar spoedeisende geneeskunde
in Nederland

Emergency departments in The Netherlands

Emergency medicine in The Netherlands

Emergency medicine in the Netherlands: a short history provides a solid basis for future challenges

De ontwikkeling en positionering van Spoedeisende Hulp artsen in drie topklinische ziekenhuizen

Sluiten