Menu
Menu NVSHA - NVSHA-Echo-01

Geschiedenis

1999
 • Oprichting NVSHA
 • Start 2-jarige opleiding artsen SEH in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen
2000
 • Start 3-jarige opleiding artsen SEH in OLVG, St. Elisabeth Ziekenhuis, Catharina ziekenhuis, UMC Groningen
2004
 • Oprichting SOSG (Stichting Opleiding Spoedeisende Geneeskunde, 2010 opgeheven)
2007
 • Eerste Congres NVSHA in Egmond in Zee
2008
 • Landelijk curriculum SEH-arts
 • Erkenning profiel SEH-arts door CCMS
 • Start eerste Fellowship Management SEH
2011
 • Eerste Leerstoel Spoedeisende Hulp (Erasmus MC)
 • Eerste SEH-arts opleider (St. Elisabeth Ziekenhuis)
 • Oprichting sectie Spoedechografie
2012
 • Benoeming Gos de Vries tot erelid
2013
 • Benoeming Maarten Simons tot erelid
 • Oprichting sectie Management en Bestuur
 • Wijziging specifiek besluit
2014
 • Lustrumjaar NVSHA (15 jaar)
 • European Congress on Emergency Medicine (EuSEM) vindt plaats in Amsterdam
 • Nieuw opleidingcurriculum
 • Start Landelijke Onderwijsdagen Nieuwe Stijl
 • Oprichting sectie Toxicologie
2015
 • Wijziging specifiek besluit
 • DOT-handleiding SEH-artsen
2016
 • Nieuw logo en nieuwe huisstijl NVSHA
 • Affiliatie EMJ
 • Oprichting stichting NEED
 • Start ontwikkeling nieuw curriculum
 • Oprichting sectie Welzijn
2017
 • Tiende congres NVSHA in Egmond in Zee
 • IFEM symposium
 • Nieuwe verenigingsstructuur
 • Aanstelling Verenigingsmanager
 • Oprichting werkgroep uniforme kwaliteit
2018
 • Start ledenbezoeken
 • Vernieuwing curriculum
 • Start NVA traject
 • Oprichting commissie Patientvoorlichting
2019
 • Lustrumviering 20 jarig bestaan “I AM EM”
 • Kwaliteitskader Spoedzorgketen
 • Start EPA implementatie
 • Regionalisering van de opleiding
 • Samenwerking met LAD
 • Position paper opgesteld o.a. n.a.v. sluiting enkele SEH’s
 • Eerste medewerker in dienst
 • Professioneel communicatieplan
 • Consensusdocument Taakherschikking VS en PA SEH
 • Oprichting sectie opgeschaalde zorg en prehospitale zorg
 • Oprichting sectie Geriatrische spoedzorg
 • Commissie Patiëntveiligheid opgeheven
2020
 • Tweede medewerker in dienst
 • Eerste digitale ALV als gevolg van Covid-19
Sluiten