Menu
Menu NVSHA - NVSHA-Echo-01

Prehospitale en opgeschaalde zorg

Prehospitale en opgeschaalde zorg

Voorzitter: Stijn van Ommeren
Portefeuillehouder: Yara Basta-Bos
Contact: SPOZ@nvsha.nl

Samenstelling:

 • mevrouw K.M. Borkent
 • mevrouw drs. M.D.A. Hoare
 • mevrouw M.L. Kallenbach-Willeboer
 • de heer drs. S.J.W. van Ommeren (Voorzitter)
 • mevrouw A. Ooms
 • mevrouw H.G. de Rijck van der Gracht
 • mevrouw L.C.M. Scholtens
 • mevrouw M. Schellart
 • de heer drs. B.G.F. Verweij

Introductie

Als aanspreekpunt voor opgeschaalde zorg, pre-hospitale zorg, evenementenzorg en CBRNe opvang zijn wij laagdrempelig te benaderen voor vragen op dit vlak. Tevens proberen wij in diverse landelijke gremia de stem van de NVSHA te zijn op dit vlak. Mocht je geïnteresseerd zijn in het onderwerp of een bijdrage wil leveren aan de invulling van deze sectie en dit onderwerp nodigen wij je van harte uit om contact met ons op te nemen. Ook geïnteresseerde AIOS zijn zeer welkom bij onze sectie. Graag contact via ons mailadres (zie boven)

Doelstellingen

 • Het in stand houden, evalueren en indien noodzakelijk bijstellen van de Landelijke Onderwijs Dagen (LOD) opgeschaalde zorg.
 • Het worden van expertgroep en kennisbank voor de medische hospitale ZiROP zorg.
 • Het worden van expertgroep en kennisbank voor de medische prehospitale opgeschaalde zorg.
 • Het vertegenwoordigen van de NVSHA belangen in de reguliere prehospitale zorg.
 • Het worden van expertgroep voor externe partijen uit de reguliere prehospitale zorg.

Activiteiten

 • Organiseren LOD’s.
 • Middels kennis faciliteren van de rol van de SEH arts in de intramurale (SEH) ZiROP zorg.
 • Contacten opbouwen /onderhouden met grote (commerciële) aanbieders van ZiROP /CBRN cursussen.
 • Contacten opbouwen / onderhouden met ANAPHEM, het Academic Network for Applied Public Health and Emergency Management.
 • Wetenschappelijk onderzoek naar opgeschaalde zorg (keten) initiëren, bijvoorbeeld met ANAPHEM.
 • Verkennen van contacten met relevante stakeholders
 • Indien relevant internationale contacten opbouwen / faciliteren
 • Via SEH-arts MMA’s op regelmatige basis contacten met NVMMA, AZN en eventueel MMT’s onderhouden.
 • Veldnorm evenementenzorg ondersteunen en desgewenst uitbreiden

Werkwijze

 • De sectie zal tweemaal per jaar fysiek vergaderen waarvan ten minste éénmaal met een sociaal karakter.
 • De sectie zal in aanvulling op bovenstaande vergaderingen indien daar aanleiding toe is nog via teleconferencing vergaderen.
 • Voorbereidend aan iedere LOD is er een evaluatie / voorbereidingsvergadering met Hofdom Enterprises met terugkoppeling aan de LOC, dit kan in “petit comité”
 • De Sectie heeft aanvankelijk alleen een voorzitter, mochten de activiteiten (denk aan de LOD) dit noodzakelijk maken , kunnen er bijvoorbeeld ook een penningmeester / secretaris worden aangesteld.
 • Conform de beleidscyclus van de NVSHA zal de voorzitter tenminste éénmaal per jaar verslag uitbrengen aan het NVSHA bestuur.
 • De sectie zal komen te vallen onder de portefeuille Wetenschap van het NVSHA bestuur
Sluiten