Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Wat kan de LAD voor jou betekenen?

dinsdag 24 januari

De NVSHA heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD). Als je lid bent van de NVSHA, betekent dit dat de LAD ook jouw belangen behartigt. Wat doet de LAD precies en voor welke dienstverlening kun je bij de LAD terecht? We zetten het voor je op een rij.

Wie is de LAD?
De LAD is met ruim 33.000 leden de grootste werknemersorganisatie voor artsen en aanverwante beroepsgroepen, zoals zieken­huisapothekers, klinisch chemici, klinisch fysici en klinisch technologen. De LAD spant zich in in voor goede arbeids­voorwaarden en gezonde en veilige arbeidsomstandigheden, zodat artsen hun werk goed en veilig kunnen doen.

Wat doet de LAD voor SEH-artsen en aios-SEH?
·De LAD zit aan tafel bij cao’s die relevant zijn voor jou: de Cao Ziekenhuizen, Cao AMS en de Cao UMC. Als een cao bijna afloopt, start de LAD het traject voor een nieuwe cao en vraagt je dan om input. Je kunt punten aandragen die in jouw ogen belangrijk zijn. Deze punten worden besproken en vastgesteld in de klankbordgroep van de betreffende cao. De NVSHA neemt deel in deze klankbordgroep, zodat de stem van SEH-artsen tijdens het onderhandelingstraject wordt vertegenwoordigd. Als lid van de NVSHA heb je bovendien stemrecht als er een akkoord wordt gesloten voor een nieuwe cao. Het is dan aan jou om te bepalen of je je in de gemaakte afspraken kunt vinden.

·De LAD kan je ook helpen bij arbeidsrechtelijke vragen/problemen. Je kunt kosteloos voor 20 uur per jaar individuele rechtshulp krijgen bij het Kennis- en dienstverleningscentrum van de LAD en Federatie Medisch Specialisten, bijvoorbeeld als je in een arbeidsconflict terechtkomt of tegen problemen aanloopt tijdens een re-integratieproces. De juridische dienstverlening van de LAD wordt gemiddeld met een 8,4 gewaardeerd.

·Via het LAD-lidmaatschap ben je gratis collectief verzekerd voor aanvullende beroepsaansprakelijkheid, inclusief een beperkte dekking voor particuliere aansprakelijkheid bij nevenfuncties.

·Via de LAD ben je aangesloten bij de KNMG en kun je dus ook van alle KNMG-diensten gebruikmaken zoals de Artseninfolijn, waar je met vragen op het gebied van ethiek en gezondheidsrecht terecht kan. Ook ontvang je iedere week Medisch Contact in de bus.

·Je ontvangt vier keer per jaar het LAD-magazine, iedere drie weken een digitale nieuwsbrief en je kunt gebruikmaken van de financiële ledenservice van de LAD.

·Als lid van de NVSHA en LAD kun je tegen een sterk gereduceerd tarief deelnemen aan de training Beter in beeld of de verdiepingstraining Beter in onderhandelen. Via deze trainingen krijg je meer inzicht in je eigen kernkwaliteiten en hoe je die inzet om effectief invloed uit te oefenen binnen je ziekenhuis.

LAD
Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten