Menu

Indicatoren commissie

De kwaliteitsindicatoren commissie ontwikkelt indicatoren die de kwaliteit van zorg op de Spoedeisende Hulp beschrijven, en de naleving van enkele richtlijnen toetsen. Deze indicatoren zullen zijn gebaseerd op evidence-based richtlijnen, (inter)nationale consensus documenten, CBO-richtlijnen of voorbeelden uit het buitenland. De indicatoren zijn SEH-specifiek en een aanvulling op de IGZ-indicatoren. Daarnaast draagt de kwaliteitsindicatoren commissie zorg voor het uitvragen van de indicatoren en het presenteren van de feedbackinformatie aan de ziekenhuizen. Deze taak zal op termijn worden overgenomen door de NEED.

Links

Sluiten
X Zoek