Menu
Menu Kwaliteit - NVSH-PSA-04

Complicatieregistratie

Op de Spoedeisende Hulp (SEH) kan tijdens of na een behandeling een complicatie optreden. Door een complicatie kunnen nadelige gezondheidseffecten voor de patiënt ontstaan. Als zorgverleners willen we deze complicaties proberen te voorkomen en lering trekken uit de complicaties die zijn ontstaan. Hiervoor is een goede en volledig registratie van belang. Enerzijds om betrouwbare informatie te verzamelen over complicaties, anderzijds om factoren te vinden die aangrijpingspunten vormen om deze complicaties te voorkomen. Door een kwaliteitscyclus aan deze registratie te koppelen kunnen we de zorg op de Nederlandse SEH’s op een structurele manier verbeteren.

Sluiten