Menu
Menu Kwaliteit - NVSH-PSA-04

Examinering

Examinering

Na het completeren van het portfolio en indien een kandidaat zich voldoende bekwaam voelt, kan deze zich aanmelden voor het examen. Om te kunnen aanmelden voor het examen dient de kandidaat een aanbevelingsbrief ondertekend door een erkende supervisor te hebben, die kan garanderen dat de kandidaat 250 echo’s gemaakt heeft en daarmee zekere kwaliteiten verworven heeft. Eveneens dient de lijst met 250 echo’s digitaal meegezonden te worden bij aanmelding. Deze lijst mag geen gegevens bevatten die tot een individu te herleiden zijn.

Het examen duurt 5 uur en de kandidaat wordt ingedeeld in een ochtend- of middagsessie. Het examen bestaat uit de volgende onderdelen: een papieren portfolio controle, een schriftelijk theorie-examen, driemaal een praktijkexamen (bij verschillende examinatoren) en een schriftelijk pathologie herkenning examen. De leerstof voor het theorie examen komt uitsluitend uit het boek ‘Manual of Emergency and Critical Care Ultrasound’ van Vicky Noble, toegespitst op basale spoedechografie; hoofdstukken 1, 2, 3, 5, 9 en 14.

Na afronding van alle vier de examenonderdelen, worden de individuele resultaten binnen de examinator groep besproken om te beoordelen of de kandidaat geslaagd is voor het certificatie examen en de kandidaat zich als supervisor mag beschouwen. De kandidaat krijgt dan een certificaat uitgereikt en wordt hij/zij opgenomen in het register van supervisoren van spoedechografie.

Klik hier om u aan te melden voor het examen
De kosten voor het examen bedragen per 1 februari 2023 in totaal 385,- euro voor leden van NVSHA en 522,50,- euro voor niet-leden.

Bij vragen over het traject, het examen of het register kan contact opgenomen worden met het bureau NVSHA.

Sluiten