Menu
Menu Kwaliteit - NVSH-PSA-04

Opbouw van het portfolio

Op deze pagina's is meer informatie te vinden over het certificatie traject spoedechografie voor SEH-artsen KNMG.

Binnen het certificatie traject moet een portfolio opgebouwd worden met minimaal 250 echo’s, bestaande uit 50 echo’s van ieder deelgebied. Minimaal de helft hiervan (dus 5x25 echo’s) moet gesuperviseerd zijn door een erkende supervisor. Voor meer informatie wordt verwezen naar het certificatie document en naar de kwaliteitsnota met overgangstraject, te vinden op deze pagina.

De kandidaat moet alle echo’s die in het kader van het certificatie traject gemaakt zijn, registreren. Dit betreft zowel de echo’s van patiënten en niet-patiënten, evenals de echo’s met pathologie en zonder pathologie. Ten behoeve van eenvoudige en eenduidige registratie van alle echo’s binnen het portfolio wordt kandidaat en zijn/haar supervisor geadviseerd deze formulieren te gebruiken:

De Nederlandse wet verplicht de kandidaat om alleen gegevens aan te leveren die niet te herleiden zijn tot een individueel persoon, wat in de volksmond ook wel anoniem genoemd wordt. Aangeleverde lijsten mogen dus geen naam, geen patiëntnummer en geen geboortedatum bevatten. Geslacht en leeftijd mogen wel opgenomen worden.

Naast het portfolio kan de kandidaat maximaal twee certificaten van een DEUS scandag meesturen met het portfolio en de aanbevelingsbrief.

Meer informatie

Sluiten