Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Van de voorzitter

woensdag 04 april

Sinds het verschijnen van de vorige editie van de nieuwsbrief van de NVSHA, de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen, is er in de Nederlandse publieke discussie wederom veel te doen geweest over Spoedeisende Hulp (SEH). Met name de toenemende drukte op de SEH, voornamelijk veroorzaakt door de aanhoudende griepepidemie, heeft veel aandacht in de media gekregen. Een combinatie van een tekort aan geïsoleerde bedden en ziekenhuispersoneel dat ook griep krijgt, leidt tot opnamestops.

De griepepidemie is weliswaar over haar hoogtepunt heen, maar toch vind ik het belangrijk om dit onderwerp in deze nieuwsbrief te behandelen. We hechten eraan onze visie op de problematiek te geven in de aanloop naar de vergadering van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport later deze week. Eén van de geagendeerde onderwerpen is ‘wachttijden op de Spoedeisende Hulp’.

Grieppatiënten blijven onnodig lang op de Spoedeisende Hulp omdat er onvoldoende isolatiekamers beschikbaar zijn. Die zijn nodig om verspreiding van de griep in het ziekenhuis te voorkomen. Dat beperkt de capaciteit op de SEH, niet alleen voor grieppatiënten maar met name ook voor andere spoedpatiënten! Dit heeft als noodzakelijk gevolg opnamestops in ziekenhuizen.

Het griepseizoen is goed te voorspellen, goede voorbereiding is dus mogelijk. We komen dit probleem in het hele land tegen. De NVSHA roept ziekenhuizen en ROAZ's (Regionale Overleg Acute Zorgketen) op zich adequaat voor te bereiden op de extra toestroom van grieppatiënten om onnodige opnamestops te voorkomen. Voldoende opnamecapaciteit op de SEH kan van levensbelang zijn voor niet-grieppatiënten. Betere voorbereiding leidt tot betere kwaliteit van de zorg!

In deze editie van de nieuwsbrief komt ook de benoeming van onze verenigingsmanager, Emily Dopper, aan de orde. Zij komt de NVSHA versterken op verschillende gebieden. Ook kunt u in deze nieuwsbrief de reacties van het bestuur van de NVSHA lezen op de marktscan acute zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Ik noemde het al even: op 5 april a.s. zal er een belangrijk Algemeen Overleg plaatsvinden in de Tweede Kamer over spoedzorg. De agendapunten van deze vergadering zijn o.a. de reacties van Minister Bruins op de verzoeken van het lid Hijink (SP) en het lid Dijksma (PvdA) betreffende de sluiting van de spoedeisende hulppost van het ziekenhuis Hengelo en de wachttijden bij de spoedeisende hulp van ziekenhuizen.

Ties Eikendal

Voorzitter NVSHA

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten