Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Aanwezigheid Spoedeisende Hulp Arts op SEH leidt tot minder claims

maandag 15 oktober

Nederlandse ziekenhuizen worden jaarlijks geconfronteerd met een stijgend aantal schadeclaims wegens medische fouten. De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) is verheugd dat nieuw onderzoek uitwijst dat het aantal claims over Spoedeisende Hulp (SEH-) afdelingen van ziekenhuizen juist afneemt. De daling van het aantal eisen tot schadevergoeding lijkt samen te hangen met de introductie van gespecialiseerde SEH-artsen. Deze specialisten zijn in steeds meer ziekenhuizen 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Een en ander blijkt uit statistisch onderzoek dat is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift European Journal of Emergency Medicine.

Het onderzoeksteam heeft vastgesteld dat het aantal schadeclaims in de periode 1998 – 2014 significant is gedaald. Het team kon niet aantonen dat er een rechtstreeks oorzakelijk verband is, maar heeft wel geconstateerd dat de daling samenvalt met de toename van het aantal gespecialiseerde SEH-artsen in de ziekenhuizen. Op de SEH’s werkten vroeger vooral net afgestudeerde artsen zonder specifieke training voor- of ervaring mét spoedeisende geneeskunde.

Over de hele periode van 1998 tot 2014 nam het totale aantal SEH-behandelingen toe van 99.145 tot 165.490 per jaar. Het aantal schadeclaims daalde juist. Nadat de ziekenhuizen gingen werken met gespecialiseerde Spoedeisende Hulp Artsen daalde het aantal claims met 31%. Als ziekenhuizen 24/7 SEH-artsen in dienst namen daalde het aantal claims zelfs met 38%.

‘Wetenschappelijke zorgvuldigheid maakt dat wij, ondanks de grondige analyse en de gevonden duidelijke samenhang, niet zonder meer kunnen stellen dat de introductie van gespecialiseerde SEH-artsen in de vijf onderzochte ziekenhuizen dé oorzaak is van deze kwaliteitsverbetering in de Spoedeisende Hulp’ stelt Luuk Wansink, de coördinator van het onderzoek.

Wansink werkt als SEH-arts in het Westfriesgasthuis in Hoorn. ‘Het is denkbaar dat andere factoren hebben meegespeeld. Maar de statistische samenhang tussen de toegenomen beschikbaarheid van gespecialiseerde SEH-artsen en anderzijds het dalend aantal claims lijkt ons duidelijk. Daarnaast is het natuurlijk ook gewoon common sense dat specifiek voor spoedeisende geneeskunde getrainde en gespecialiseerde SEH-artsen zorgen voor betere en veiligere spoedzorg’.

doctor-563428__340
Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten