Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Hoe gaan SEH-artsen om met pijnstilling?

maandag 15 oktober

Pijnstilling is vaak een belangrijk onderdeel van de acute behandeling op de SEH. De spoedeisende hulp arts behandelt dagelijks patiënten met (acute) pijn. Het gebruik van pijnstillers is daarbij gebruikelijk. Internationale richtlijnen bepalen hoe we ermee omgaan. Opiaten zoals oxycodon en morfine zijn een essentieel onderdeel van de richtlijnen. Deze middelen zijn doorgaans zeer doeltreffend om – als paracetamol of ibuprofen niet afdoende zijn - de ergste pijnen te bestrijden. Opiaten hebben nadelen: er zijn vaak bijwerkingen en verslaving ligt op de loer. Op de Spoedeisende Hulp moet er zorgvuldig mee om worden gegaan. Overleg met de patiënten over de nadelen is gewenst. Patiënten moeten zelf kunnen beslissen of de middelen worden voorgeschreven. Als ze worden voorgeschreven behoort dat voor korte tijd te zijn en is een evaluatie noodzakelijk. Dat kan bij de huisarts of een andere opvolgend arts plaatsvinden waarbij moet worden nagegaan wat het effect op de pijn is. Op die manier wordt bewaakt dat opiaten alleen worden gebruikt als het strikt noodzakelijk is. Als NVSHA adviseren wij onze leden om opiaten alleen voor te schrijven als er overleg met de patiënt is geweest en de risico’s zijn besproken. Als ze worden voorgeschreven, dan alleen voor een korte periode en moet er controle door de huisarts of opvolgend arts plaatsvinden.

tablets-1442281_1920
Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten