Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Miljoenennota 2019: € 71 miljard extra voor de zorgsector

maandag 15 oktober

Op Prinsjesdag werd bekend dat er komend jaar 71 miljard euro beschikbaar is voor de zorg. Dat is 5 miljard meer dan dit jaar. De netto zorguitgaven groeien daarmee met 7 procent. Vanwege demografische ontwikkelingen wordt er meer zorg geleverd en er komen meer banen bij in de zorg. Dit laatste is met name voor het blijven bieden van een goede SEH-zorg van groot belang. Ook zijn er nieuwe behandelingen, medische hulpmiddelen en medicijnen beschikbaar.

Nieuwe investeringen
Met de extra miljarden wordt onder meer het basispakket voor de zorgverzekering uitgebreid. Jaarlijks is 105 miljoen euro beschikbaar om veelbelovende behandelingen, medische technologie en geneesmiddelen sneller beschikbaar te krijgen voor de patiënt. Met dit geld worden ontwikkelaars van nieuwe zorgideeën geholpen bij het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Ook komt er meer geld beschikbaar voor de ouderenzorg om voldoende tijd, aandacht en goede zorg, thuis of in het verpleeghuis te kunnen bieden. In 2019 gaat het om een bedrag van ruim 1 miljard extra ten opzichte van 2018, waaronder extra investeringen voor het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. In totaal loopt de extra investering in de ouderenzorg deze kabinetsperiode op naar jaarlijks ruim 3 miljard euro per jaar vanaf 2021. Het ouderenbeleid van de overheid zou moeten leiden tot minder bezoeken aan de SEH waardoor de toenemende drukte (crowding) op de SEH wordt afgeremd. De NVSHA zal dit vanzelfsprekend blijven monitoren.

Zorgakkoorden zorgen voor beheerste groei
Het kabinet investeert dus fors in de zorg. Tegelijkertijd let het kabinet erop dat de kosten niet te hard groeien. Om goede zorg ook in de toekomst betaalbaar te houden zijn dit jaar vier nieuwe zorgakkoorden gesloten over de eerstelijnszorg, medisch-specialistische zorg, de geestelijke gezondheidszorg en wijkverpleging. Deze akkoorden zorgen ervoor dat de zorguitgaven de komende jaren minder stijgen dan eerder geraamd. Hiermee wordt deze kabinetsperiode de stijging van de zorgkosten teruggebracht van 19 miljard naar 17 miljard euro.

Investeren in arbeidsmarkt
Naast de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg is het tekort aan medewerkers in de zorg één van de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren. Nu al is er krapte aan personeel, bijvoorbeeld in verpleeghuizen, bij de spoedeisende hulp en in de GGZ. Er is 350 miljoen euro beschikbaar voor het werven van personeel en maatregelen als scholing van (nieuw) personeel, loopbaanbegeleiding en loopbaanoriëntatie. Daarnaast is er bijvoorbeeld 10 miljoen euro beschikbaar voor personeel in de ambulancezorg en is het aantal beschikbare opleidingsplekken in de GGZ inmiddels met circa 40 procent verruimd. Het tekort aan personeel baart de NVSHA zorgen omdat het de hele keten betreft. Er is een structureel tekort aan instroom op de verpleegkunde opleiding met als gevolg dat er ook een tekort ontstaat aan verpleegkundigen die zich daarna specialiseren. De bron droogt op. De NVSHA juicht dan ook elke investering gericht op het doen verdwijnen van deze tekorten, toe.

emergency-1137137__340
Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten