Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Van de voorzitter

maandag 15 oktober

Voor u ligt onze oktober nieuwsbrief waarin de NVSHA u een kijkje achter de schermen van het werk op de Spoedeisende Hulp wil geven. Dit keer gaat het o.a. over de meer dan 100.000 vergiftigingen per jaar bij kinderen. Meestal is de oorzaak het innemen van medicijnen bestemd voor volwassenen. Ook vragen we uw aandacht voor een onderzoek waaruit blijkt dat de aanwezigheid van gespecialiseerde Spoedeisende Hulpartsen op de SEH-afdelingen van ziekenhuizen, leidt tot minder claims. Dat is financieel aantrekkelijk voor de ziekenhuizen en de verzekeraars, maar ook – en daar gaat het ons natuurlijk vooral om – een belangrijke indicatie van de verbetering van de kwaliteit van de zorg. Goed voor patiënten dus en in het verlengde daarvan voor de reputatie van ziekenhuizen. In het artikel over pijnstilling staan we stil bij de verslavingsrisico’s en hoe deze te bespreken met patiënten. Prinsjesdag ligt al weer achter ons, maar toch zetten we nog even voor u op een rij welke punten uit de Rijksbegroting raken aan ons vakgebied. Er is voor 2019 € 71 miljard uitgetrokken voor de zorgsector. Dat is 5 miljard meer dan in 2018. Verder nemen we – met dank aan Arts en Auto – een interview met mij over waarin ik onder andere in ga op de risico’s die de grote drukte op de SEH - met als gevolg overbelasting van de medewerkers - met zich meebrengen. In Amerika ontstaan hierdoor wachttijden van maar liefst 12 uur. Gelukkig is het zover in Nederland niet. En als het aan ons ligt zal het ook nooit zover komen! Als NVSHA zullen we al onze denkkracht en ervaring inzetten om dit soort ‘Amerikaanse toestanden’ te helpen voorkomen.

Met vriendelijke groet,

Ties Eikendal,

Voorzitter NVSHA.

Ties
Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten