Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

In de ban van COVID-19

donderdag 05 november

Het coronavirus heeft Nederland in zijn ban. Moeilijke maanden waarin een onvoorstelbaar groot beroep op de zorg wordt gedaan, er sprake is van een forse ontregeling van onze samenleving en van veel verdriet.

De Spoedeisende Hulp afdelingen stromen vol. Het gebrek aan lege bedden in de ziekenhuizen leidt tot levensgevaarlijke situaties. Op de Spoedeisende Hulp afdelingen worden steeds meer bedden bezet door patiënten die na behandeling niet terecht kunnen op de intensive care of een verpleegafdeling.

De NVSHA betreurt het dat ze ontbreekt in een aantal belangrijke samenwerkingsverbanden en niet betrokken is bij de voorbereidingen op de tweede COVID-19 golf.

We zien nu een verschuiving van de druk op de IC-afdelingen naar de SEH’s. Waar de eerste golf zich voornamelijk op de IC’s afspeelde gaat het nu om de SEH’s. Sinds het einde van de lockdown hebben de SEH-artsen en SEH-verpleegkundigen gewoon doorgewerkt in opgeschaalde vorm. Er was sprake van een continue toestroom van corona verdenkingen. Uiteraard willen we de komende maanden klaar blijven staan voor alle patiënten die acute zorg nodig hebben, maar we zien dat het op veel plaatsen al vastloopt.

De NVSHA heeft daarom eerder deze week een brief naar de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzonden. Wij doen daarin een dringend beroep op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het OMT om de NVSHA te betrekken in het overleg over het coronabeleid. Hieronder leest u daar meer over.

Verder vindt u in deze nieuwsbrief een selectie uit het nieuws van de afgelopen week.

Met vriendelijke groet,

David Baden, Wnd. voorzitter van de NVSHA.

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten