Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Dubbellidmaatschap leden NVSHA + LAD een feit

vrijdag 29 november

De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen (NVSHA) en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) gaan nauw samenwerken. SEH-artsen zijn met ingang van 2020 ook lid van de LAD.

HT201911200045

Op 20 november hebben NVSHA-voorzitter Annemarie van der Velden en LAD-directeur Caroline van den Brekel een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Daarmee is het ‘dubbellidmaatschap’ een feit. DE LAD behartigt de belangen van alle artsen in dienstverband als het gaat om arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden. De LAD vertegenwoordigt haar achterban in de cao-tafels waaronder de Cao Ziekenhuizen en de Cao UMC.

NVSHA-voorzitter Van der Velden is blij met de samenwerking. ‘Een belangrijk aandachtspunt is hoe SEH-artsen vitaal kunnen blijven tijdens hun loopbaan. We willen bijvoorbeeld een goede regeling voor de hersteltijd na diensten en voor de inrichting van ons rooster, maar kunnen dat niet zonder de LAD bereiken’.

Caroline Van den Brekel is ervan overtuigd dat de LAD de positie van SEH-artsen kan helpen verbeteren. ‘De afgelopen jaren heeft de LAD voor een aantal groepen artsen belangrijke resultaten bereikt m.b.t. hun positie. Denk aan die van artsen in loondienst in algemene ziekenhuizen en, recent nog, in de ggz met het realiseren van medische staven in de cao. We willen ons ook voor de beroepsgroep SEH-artsen inspannen met als doel hun aanzien binnen de ziekenhuizen te verbeteren. Ook op het vlak van het terugdringen van de werkdruk en duurzame inzetbaarheid is nog veel te winnen’.

De LAD gaat vanaf 2020 de belangen van alle 700 SEH-artsen – inclusief de artsen in opleiding – behartigen.

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten