Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Gebruik opiaten op de SEH

dinsdag 31 juli

Pijnstilling is vaak een belangrijk onderdeel van de acute behandeling op de seh. De spoedeisende hulp arts behandelt dagelijks patiënten met (acute) pijn. Het gebruik van pijnstillers is daarbij gebruikelijk. Er zijn internationale richtlijnen over hoe om te gaan met pijnstilling. Opiaten zoals oxycodon en morfine zijn een essentieel onderdeel van de richtlijnen en werken enorm goed tegen de ergste pijn. Ze worden gebruikt als paracetamol of pijnstillers als ibuprofen niet meer afdoende zijn. Er zijn zeker nadelen van opiaten zoals bijwerkingen en verslaving. Er moet daarom ook op de spoedeisende hulp zorgvuldig mee om gegaan worden en met de patiënten moeten deze nadelen besproken worden zodat deze zelf kunnen beslissen of ze moeten worden voorgeschreven. Tevens dienen ze altijd voor een korte duur voorgeschreven te worden waarna er een evaluatie plaats moet vinden van de pijn en de pijnstilling bij de huisarts of een andere opvolgend arts. Op die manier worden opiaten alleen gebruikt indien strikt noodzakelijk.

Als NVSHA adviseren wij onze leden om opiaten alleen voor te schrijven indien in overleg met patiënt het noodzakelijk wordt geacht en dan alleen voor een korte duur waarna controle door de huisarts of opvolgend arts plaats dient te vinden.

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten