Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Herziene leidraad passende zorg in de thuissituatie

donderdag 14 mei

Deze leidraad ‘Triage thuisbehandeling versus verwijzing naar het ziekenhuis bij een oudere patiënt met (verdenking op) COVID-19’ is herzien. In de nieuwe versie is een verwijzing opgenomen naar de leidraad 'Zuurstofbehandeling thuis van de NHG' en wordt aandacht gevraagd voor de kwetsbare oudere zonder mantelzorg. De werkgroep is uitgebreid met vertegenwoordiging van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA).

Bij het opstellen van de leidraad is gebruik gemaakt van bestaande (landelijke) handreikingen en afspraken over diagnostiek en verwijzing bij verdenking op COVID-19, en van lokale protocollen en leidraden. Deze leidraad ‘thuisbehandeling versus verwijzing naar het ziekenhuis bij een oudere patiënt met (verdenking op) COVID-19’ is voor het eerst gepubliceerd eind maart. Op 14 april jl. is de eerste herziene versie uitgebracht.

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van: De Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG), de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), de Vereniging voor Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA), Verpleegkundigenvereniging V&VN en seniorenorganisatie KBO-PCOB en de Federatie Medisch Specialisten. De KNMG heeft geadviseerd ten aanzien van de medisch-ethische en gezondheidsrechtelijke aspecten.

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten