Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Persbericht: 'Aantal vuurwerkgewonden op SEH gedaald'

vrijdag 05 januari

Amsterdam, 4 januari 2018 – Op 31 december 2017 en 1 januari 2018 zijn 434 slachtoffers van een vuurwerkongeval behandeld op de Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis, blijkt uit onderzoek van VeiligheidNL en de NOS, i.s.m. de NVSHA en InEen. Dat is een daling van 8 procent ten opzicht van de jaarwisseling 2016-2017 (473). Daarnaast zijn voor het eerst ook de Huisartsenposten (HAP) meegenomen in het onderzoek. Hier zijn naar schatting zo’n 700 slachtoffers met lichtere letsels behandeld. Voorlichting over veilig gedrag rond vuurwerk blijft dus belangrijk.

Knalvuurwerk gevaarlijker dan siervuurwerk

Knalvuurwerk is verantwoordelijk voor bijna de helft van de letsels. Dat is onevenredig veel, want het wordt maar door 20 procent van de huishoudens gekocht. Daarnaast werd 22 procent van de ongevallen veroorzaakt door illegaal vuurwerk en 78 procent door legaal vuurwerk, een vergelijkbare verdeling als tijdens de vorige jaarwisseling.

Minder oogletsel, meer brandwonden

De meest voorkomende letsels waren, evenals de jaren ervoor, brandwonden (36%) en oogletsel (27%). Dit jaar liepen minder mensen oogletsel op dan vorig jaar. Opvallend hierbij is dat boven de 15 jaar veel vaker (34%) oogletsel werd opgelopen dan onder de 15 jaar (14%). Mogelijk is dit een gevolg van het steeds vaker dragen van een vuurwerkbril door kinderen. VeiligheidNL pleit ervoor dat meer vuurwerkbrillen worden gedragen, zowel door kinderen als door volwassenen. Ook voor omstanders is een vuurwerkbril aan te raden.

Helft vuurwerkslachtoffers jonger dan 20 jaar

Afgelopen jaarwisseling is het aantal letsels in ze leeftijdscategorie onder de 20 gestegen. Bijna de helft van alle vuurwerkslachtoffers is jonger dan twintig. Onderzoek van VeiligheidNL onder vuurwerkkopers in 2017 liet zien dat kinderen in ongeveer een derde deel van de gevallen het vuurwerk afsteken. Dit is een indicatie dat vuurwerk afsteken door kinderen risicovoller is dan door een volwassene. Lessen en voorlichting op scholen blijven dus belangrijk.

Over het onderzoek

Voor het verzamelen van gegevens over vuurwerkongevallen rond de jaarwisseling werkt VeiligheidNL samen met de NOS, de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) en InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg. Het totaal aantal vuurwerkslachtoffers is vastgesteld op basis van registratie in alle 88 Nederlandse ziekenhuizen, de SEH-afdelingen van 66 ziekenhuizen leverden daarnaast uitgebreidere toedrachtsinformatie van de vuurwerkletsels. Ook bij 49 huisartsenposten werd het aantal behandelingen van vuurwerkletsels geregistreerd.

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten