Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Persbericht: Aantal vuurwerkslachtoffers vrijwel gelijk

dinsdag 03 januari

Artsen op de Spoedeisende Hulp van de ziekenhuizen hebben in de uren rond de jaarwisseling ongeveer evenveel vuurwerkslachtoffers moeten behandelen als vorig jaar. Dit jaar waren het er 473, vorig jaar 480.

De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen (NVSHA) vindt dit teleurstellend. Er werd gerekend op een verdere afname van het aantal vuurwerkslachtoffers. Voorafgaand aan Oud en Nieuw is immers veel aandacht besteed aan de gevaren van vuurwerk. Bovendien was het weer tijdens de jaarwisseling relatief vochtig, waardoor een verdere daling verwacht mocht worden. Teleurstellend vindt de NVSHA ook dat het letsel per slachtoffer dit jaar ernstiger is.

De SEH-artsen dringen aan op aanscherping van de regels op het gebied van vuurwerk en strengere handhaving van de bestaande regels en verboden. De grotere aantallen ernstige letsels lijken te maken te hebben met de groeiende verkoop van illegaal vuurwerk.

Ties Eikendal, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen (NVSHA), signaleert verder ‘een sterke toename van alcohol gerelateerde problematiek zoals alcoholvergiftiging, agressie en geweldsincidenten’.

Den Haag, 3 januari 2017

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten