Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

PERSBERICHT: Acute zorg loopt vast

dinsdag 03 november

NVSHA waarschuwt: 'acute zorg loopt vast'

De acute zorg in Nederland dreigt verder vast te lopen. In Rotterdam moesten maandagavond vier van de vijf ziekenhuizen de Spoedeisende Hulp (SEH) sluiten voor corona-patiënten. In twee ziekenhuizen werd de SEH noodgedwongen gesloten voor álle patiënten.

David Baden, vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) reageert als volgt.

‘We maken ons ernstig zorgen omdat het niet alleen in Rotterdam vastloopt. Uit het hele land bereiken ons berichten dat de acute zorg overbelast is. De beschikbaarheid van bedden op de SEH’s is vrijwel 0 omdat de doorstroom stagneert. Geen bedden op de SEH heeft meestal als oorzaak gebrek aan bedden op de IC of op de verpleegafdelingen van het ziekenhuis. Daardoor ontstaat er een opstopping op de SEH en dat betekent dat er mogelijk vertraging is in behandelingen. Ambulances moeten uitwijken naar andere ziekenhuizen met, in acute situaties, alle risico’s van dien.

Acute zorg moet worden ontzien

De NVSHA roept dan ook op om alle mogelijke maatregelen te treffen waardoor de acute zorg wordt ontlast. Een vuurwerkverbod is er daar een van.

David Baden: ‘Als we kunnen voorkomen dat mensen vuurwerkletsel oplopen waardoor een bezoek aan de SEH noodzakelijk is, scheelt dat capaciteit. Ieder beschikbaar bed is er één en kan een leven redden.’

SEH-capaciteit moet op peil blijven

De NVSHA maakt zich ook zorgen over de toekomst van de acute zorg in Nederland.

David Baden: ‘In de toekomstplannen van het ministerie van VWS - de zogenaamde Houtskoolschets - over de organisatie van de acute zorg, wordt de definitieve sluiting van een aantal SEH’s aangekondigd. Daarvoor in de plaats komen dan vestigingen waarin ‘laag complexe zorg’ wordt aangeboden. De NVSHA vindt dat zeer zorgelijk omdat in acute situaties een goed bereikbare SEH met daarachter een volledig geoutilleerd ziekenhuis met dag en nacht opname mogelijkheden, operatiekamers en een IC, van groot belang is. We worden in deze COVID-19-crisis op een keiharde manier geconfronteerd met onvoldoende SEH-capaciteit. Daar moeten we van leren’.

Utrecht, 3 november 2020

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten