Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Persbericht: 'Artsen spoedeisende hulp: probleem registratie donoren ‘drastisch oplossen’'

woensdag 07 februari

De Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) vraagt ‘de politiek’ om drastische oplossingen voor het probleem waar de spoedeisende hulp artsen dagelijks mee worden geconfronteerd: stervende of reeds gestorven patiënten van wie niet bekend is of zij in aanmerking wilden komen voor orgaandonatie. Dan vragen de nabestaanden zich af wat te doen: wel of niet organen en weefsel beschikbaar stellen voor donatie. De Eerste Kamer stemt volgens de huidige planning op 13 februari a.s. over het initiatiefvoorstel-Dijkstra, dat erop neerkomt dat overledenen in beginsel in aanmerking komen als donor, tenzij zij hebben aangegeven daar niet voor te voelen.

De NVSHA wijst erop dat deze patiënten meestal overlijden op de Intensive Care, na eerst te zijn opgenomen op de spoedeisende hulp. ‘Juist op de Spoedeisende Hulp, bijvoorbeeld na een ongeval, moet dikwijls de donatievraag worden gesteld - op een emotioneel zeer beladen moment. De familie is dan net bezig met het verwerken van het verlies van hun naaste’.

Het is in het huidige stelsel dan ook niet verwonderlijk, aldus de NVSHA, dat wanneer de patiënt niet voorkomt in het register van donoren, de nabestaanden vaak orgaandonatie weigeren. De meeste familieleden zijn niet van elkaars donatiewens op de hoogte. Die onzekerheid is onwenselijk voor de nabestaanden, maar leidt ook tot verlies van potentiële orgaandonoren, met alle gevolgen van dien voor patiënten die wachten op transplantatie.

Ondanks initiatieven, zoals gepresenteerd in het ‘Masterplan Orgaandonatie’ (2008), is het tekort aan donoren, veroorzaakt door het huidige registratiesysteem, nog onverminderd groot. In februari 2014 gaf de KNMG aan dat een eventuele wijziging van het huidig registratiesysteem o.a. gebaseerd moet zijn op draagvlak onder de medische beroepsgroep. Net als de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) is de NVSHA van mening dat het huidige systeem van registratie van donoren gebrekkig is.

Naar de mening van het bestuur van de NVSHA moet derhalve naast de huidige lopende initiatieven ook gezocht worden naar ‘drastische oplossingen’ om de registratiegraad onder de Nederlandse bevolking te verbeteren. Een negatief registratiesysteem zoals in het voorstel-Dijkstra (wie geen donor wil zijn laat dat registreren, anderen zijn in beginsel donor), is zo een drastische oplossing.

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten