Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Persbericht: Druk op spoedeisende hulp fors toegenomen

vrijdag 23 december

Een team onderzoekers onder leiding van Menno Gaakeer waarschuwt dat de afname van het aantal afdelingen Spoedeisende Hulp in ziekenhuizen gevaar op kan leveren voor de kwaliteit van spoedzorg. Gaakeer is Spoedeisende Hulp-arts in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis en als promovendus verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum.

Per jaar belanden 1,9 miljoen mensen op één van de 87 Spoedeisende Hulp afdelingen (SEH’s) van ziekenhuizen. Het kabinetsbeleid is erop gericht de SEH’s te integreren met Huisartsenposten en het aantal SEH’s terug te brengen van 87 nu naar 50 SEH’s in de toekomst. In 1994 telde Nederland nog 128 SEH’s.

Onderzoeker Menno Gaakeer: ‘Nu al blijkt dat op bijna 70% van de SEH’s regelmatig – een aantal dagen per week, soms zelfs dagelijks - sprake is van overbelasting. Daardoor komt de kwaliteit van de zorg en dus de veiligheid van onze patiënten in gevaar’.

Uit de studie van Gaakeer c.s. ‘Landelijke ontwikkelingen SEH’s in Nederland’, blijkt verder dat het aantal behandelde patiënten nauwelijks afneemt. Ongeveer 115 van alle 1000 inwoners komt per jaar op de Spoedeisende Hulp terecht. De samenwerking met Huisartsenposten (HAP’s) neemt toe: bijna 80% van alle SEH’s werkt tegenwoordig samen met een HAP. Verder stellen de onderzoekers vast dat de SEH’s steeds vaker fungeren als een ‘opname afdeling’ van ziekenhuizen. In de onderzochte periode (2012 – 2015) nam het aantal klinische opnames via de SEH toe met 75.000. Dit aantal is opmerkelijk omdat het totaal aantal ziekenhuisopnames daalde. Het tekent de toegenomen druk op de SEH’s die dus niet is afgenomen door de nauwere samenwerking met Huisartsenposten.

Ties Eikendal, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen maakt zich zorgen: ‘Het onderzoek van Gaakeer laat zien dat het ingezette beleid de patiëntveiligheid op de SEH in gevaar dreigt te brengen. Dat kan nooit de bedoeling zijn. De NVSHA vindt verdere afbouw van het aantal SEH’s alleen verantwoord in het kader van centralisatie en als het aantoonbaar leidt tot betere kwaliteit van zorg. Verder is goede bereikbaarheid en voldoende capaciteit essentieel’.

Het onderzoek ‘Landelijke ontwikkelingen SEH’s in Nederland’ is afgelopen week gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. De volledige tekst is te vinden op www.ntvg.nl/artikelen/landelijke-ontwikkelingen-de-nederlandsesehs

Den Haag, 23 december 2016

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten