Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Persbericht: Een Spoedeisende Hulp Afdeling opereert niet in isolement

woensdag 20 februari

De sluiting van ziekenhuizen houdt mensen bezig. Dat blijkt uit vragen die de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) binnenkrijgt. Vooral het verdwijnen van Spoedeisende Hulp uit een stadsdeel, stad of regio leidt tot grote ongerustheid.

NVSHA-voorzitter drs. Annemarie van der Velden zegt hierover: ‘Het aanbieden van goede spoedzorg hangt niet alleen af van de aanwezigheid van een Spoedeisende Hulp afdeling met gekwalificeerde SEH-artsen. Achter de SEH moet een compleet ziekenhuis staan met chirurgen, cardiologen enz. Ook moeten er operatiemogelijkheden en een Intensive Care zijn. Essentieel is dat na de eerste behandeling op een SEH-afdeling er daarna voldoende zorg kan worden geleverd’.

De NVSHA heeft dan ook met zorg kennisgenomen van de brief d.d. 11 februari van minister Bruins van VWS aan de Tweede Kamer. De minister stelt dat hij ‘een spoedpoli wil aanbieden op de locatie van het ziekenhuis Lelystad die zeven dagen per week, overdag en ’s avonds open is voor veelvoorkomende, laagcomplexe spoedzorgvragen’.

Met ‘veelvoorkomende spoedzorgvragen’ wordt gedoeld op eenvoudige fracturen, hechtingen, sportletsels, gipsen enz. St. Jansdal – zoals het ziekenhuis gaat heten – wil overdag medisch specialisten in huis hebben voor meer complexe medische vragen. Gedacht wordt aan cardiologie, chirurgie en longgeneeskunde.

De NVSHA volgt deze ontwikkeling met zorg. Annemarie van der Velden hierover: ‘Alleen een volledig geoutilleerde afdeling mag de naam Spoedeisende Eerste Hulp dragen. Ze moet werken volgens het kwaliteitskader. Begrippen zoals ‘laag complexe spoedeisende zorg’ zijn vaag’.

De NVSHA pleit voor duidelijkheid en herkenbaarheid. Alleen een volledig functionerend ziekenhuis met een Spoedeisende Hulp afdeling die voldoen aan de kwaliteitsnormen, mag de naam SEH-afdeling voeren. Je hebt óf een SEH óf je hebt hem niet. Nieuwe tussenvormen bestaan al wel maar hebben nu geen eigen naam en geen eigen kwaliteitsnormen en kunnen tot verwarring leiden. Ze moeten goed worden gedefinieerd en vervolgens gecommuniceerd naar het grote publiek. Mensen moeten weten in welke situatie ze waarnaartoe moeten gaan. Dat kan van levensbelang zijn.

Wat betreft de NVSHA moet er dan ook, als het aantal ziekenhuizen kleiner wordt, sprake zijn van:

  • een aantoonbare verbetering van de kwaliteit van de zorg
  • voldoende ambulance capaciteit in de stad of regio
  • een vergroting van de capaciteit van de SEH’s in de naburige ziekenhuizen

Van der Velden: ‘Het sluiten van ziekenhuizen en daarmee van de Spoedeisende Hulpafdelingen betekent immers niet dat er minder SEH bezoeken komen. Patiënten wijken uit. In de SEH’s in de omgeving moet dus meer behandelcapaciteit worden gecreëerd’.

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten