Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Persbericht: Inzet extra SEH-artsen vergroot effectiviteit

donderdag 20 juli

Bekend is dat de kwaliteit van onze levensreddende zorg wordt bedreigd door overmatige drukte op de Spoedeisende Hulp (SEH) afdelingen van ziekenhuizen. Er wordt veel onderzoek gedaan naar oorzaken ván en oplossingen voor crowding zoals internationaal de overbelasting van de SEH’s wordt genoemd.

Recent Nederlands onderzoek wijst uit dat door de uitbreiding van de normale bezetting van een SEH-afdeling met vijf medische specialisten een gedeelte van de patiënten ca. 15 minuten sneller kan worden geholpen. In spoedeisende gevallen kunnen dat belangrijke minuten zijn. Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat een belangrijke bijdrage aan een snellere doorstroom op de Spoedeisende Hulp de inzet van één of twee extra SEH-artsen kan zijn. Het terugdringen van overmatige drukte is een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg.

Het onderzoek ‘The impact of medical specialist staffing on emergency department patient flow and satisfaction’* is recent gepubliceerd in The European Journal of Emergency Medicine.

Ties Eikendal, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) stelt in reactie op het onderzoek: ‘Onze gezondheidszorg moet wel betaalbaar blijven. Als met de inzet van één of twee extra SEH-artsen mogelijk hetzelfde effect kan worden bereikt, is dat natuurlijk een veel minder kostbare zaak dan het stand-by hebben van vijf extra medische specialisten. De pilot studie van Christien van der Linden cs. is erg interessant. De notie dat de inzet van extra SEH-artsen de kwaliteit van de zorg op de SEH’s vergroot, moet wat de NVSHA betreft met spoed worden onderzocht’.

* European Journal of Emergency Medicine, ‘The impact of medical specialist staffing on emergency department patient flow and satisfaction’. Auteurs: M. Christien van der Linden, Roeline A.Y. de Beaufort, Sven A.G. Meylaerts, Crispijn L. van den Brand, Naomi van der Linden.

Den Haag, 20 juli 2017

__________________________________________________________

Noot voor de redactie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Mireille van Velde via m.vanvelde@zeilstra-en-partners.nl of 06-124 09 669.

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten