Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Persbericht KNMG: aanpak kindermishandeling

vrijdag 14 juli

Aan de KNMG-meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld wordt een afwegingskader toegevoegd. Dit afwegingskader moet artsen in staat stellen te beoordelen of sprake is van (vermoedens van) dusdanig ernstig geweld of mishandeling, dat gemeld moet worden bij Veilig Thuis.

Het is aan de beroepsgroepen zelf om het afwegingskader op te stellen en invulling te geven. Een artsencoalitie, waar de NVSHA deel van uitmaakt, werkt samen aan een gedeeld afwegingskader om het perspectief van verschillende artsen te waarborgen.

Voor meer informatie: zie het volledige persbericht van de KNMG:
Nieuw afwegingskader scherpt aanpak kindermishandeling aan

KiMi site
Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten