Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Persbericht: Nieuwe kwaliteitsnormen spoedzorg hard nodig

vrijdag 01 juni

Het is wel degelijk noodzakelijk dat voor de spoedeisende medische zorg een nieuw kwaliteitskader wordt vastgesteld en doorgevoerd. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) in een brief aan de minister voor Medische Zorg Bruno Bruins en de Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid.

De NVSHA reageert hiermee op een rapportage van de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) waarin wordt gesteld dat een in 2016 doorgevoerde ‘kwaliteitsstandaard Intensive Care’ voor 12 van de 28 algemene ziekenhuizen in Nederland onhaalbare richtlijnen bevat. De SAZ suggereert in een persbericht dat de nieuwe kwaliteitsstandaard voor Spoedeisende Hulp de ziekenhuizen ook voor onoverkomelijke invoeringsproblemen zal stellen.

De NVSHA vindt dat volstrekt voorbarig en benadrukt in de brief aan minister Bruins dat nog wordt gewerkt aan het kwaliteitskader spoedzorg. Invoering per 1 juli 2018 is dus helemaal niet aan de orde. Dat geldt volgens de NSHA ook voor de SAZ-suggestie dat de invoering van de nieuwe ‘kwaliteitsstandaard spoedeisende medische zorg’ zal leiden tot sluiting van 22 van de 28 kleinere ziekenhuizen in Nederland.

De NVSHA vindt nieuwe kwaliteitsnormen van essentieel belang. Er hoort altijd – ook ’s nachts - een ervaren SEH-arts op de spoedeisende hulp aanwezig te zijn. NVSHA-voorzitter Ties Eikendal: ‘Patiënten die met ernstige klachten worden binnengebracht hebben er recht op door een ervaren SEH-arts te worden behandeld. Dag én nacht. Helaas kiezen ziekenhuizen er te vaak - uit kostenoverwegingen – voor om jonge, onervaren artsen op de Spoedeisende Hulp te plaatsen. Dat vinden we op zich ongewenst. In de richtlijnen die nu zijn opgesteld is echter wel ruimte voor maatwerk. We wilden voorkomen dat een aantal kleinere ziekenhuizen organisatorisch in de problemen komt. Maar de ambitie van de NVSHA is en blijft: overal en altijd ervaren SEH-artsen op de spoedeisende hulp!’.

Bij het opstellen van deze kwaliteitsnormen voor spoedeisende hulp die het huidige, tien jaar oude stelsel gaan vervangen, is een groot aantal partijen betrokken geweest. Naast de NVSHA gaat het onder meer om de Federatie Medisch Specialisten, de Patiëntenfederatie Nederland en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

Utrecht, 31 mei 2018

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten