Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

PERSBERICHT: NVSHA dient formeel verzoek in tot erkenning Spoedeisende Geneeskunde als medisch specialisme

woensdag 18 november

De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen (NVSHA) heeft op 12 november de formele aanvraag tot erkenning van Spoedeisende Geneeskunde als medisch specialisme ingediend bij het College Geneeskundige Specialismen.

De NVSHA stelt dat het van belang is dat één medisch specialisme zich volledig concentreert op de kwaliteit van de acute zorg. Daarmee wordt bevorderd dat patiënten de juiste zorg krijgen. Ook is erkenning van belang voor het versterken van de positie van de acute zorg binnen de ziekenhuizen.

Drieëndertig Europese landen erkennen al tientallen jaren spoedeisende geneeskunde als medisch specialisme. Nederland bekleedt binnen Europa een uitzonderingspositie. Formele erkenning maakt daar een einde aan waardoor internationale uitwisseling van kennis en personen wordt vereenvoudigd. Erkenning betekent ook dat er meer mogelijkheden zijn voor de financiering van wetenschappelijk onderzoek waardoor de kennis binnen het domein acute zorg, kan worden verdiept. De NVSHA kreeg onlangs steun vanuit de Tweede Kamer. Kamerlid Joba van den Berg (CDA) stelde recent de volgende vraag aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

‘Is de minister bereid spoedeisende hulp artsen en intensivisten te erkennen als zelfstandig specialisme? Ze hebben tijdens de coronacrisis hun grote waarde laten zien’.

De daaropvolgende motie werd met een grote meerderheid van stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. David Baden, voorzitter a.i. NVSHA, stelt het zo: ‘In Nederland is het nog steeds niet vanzelfsprekend dat er op de Spoedeisende Hulp een ervaren SEH-arts aan het bed verschijnt. Veel mensen realiseren zich dat niet. Een SEH-arts kan over de grenzen van de verschillende medische specialismen heen kijken. Als NVSHA streven we er al jaren naar om de kwaliteit van de acute zorg verder te verbeteren. Met de erkenning van Spoedeisende Hulp Artsen als medisch specialist wordt daarvoor een belangrijke stap gezet.’

Utrecht, 18 november 2020

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten