Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Persbericht: Reactie NVSHA op publiciteit kostenbesparing Spoedeisende Hulp

dinsdag 10 januari

Recent verschenen er berichten dat er in Den Haag miljoenen euro’s zijn bespaard door de vestiging van huisartsenposten (HAP’s) vlak bij de Spoedeisende Hulp afdelingen van ziekenhuizen. De strekking van de berichtgeving was dat er daardoor minder mensen op de Spoedeisende Hulp hoeven te worden behandeld en dus kosten worden bespaard.

Klachten waarmee patiënten zich op een SEH-afdeling melden, maar die prima door de huisarts kunnen worden behandeld zijn buikpijn, snij- en scheurwonden, blaasontsteking enz.

Als Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) plaatsen wij de volgende kanttekeningen bij de berichtgeving:

  • De NVSHA juicht een gerichtere, minder grote instroom van patiënten toe. Klachten die in de eerste lijn kunnen worden behandeld, moeten in de eerste lijn worden behandeld.
  • De recente artikelen gaan over mensen die uit zichzelf naar de Spoedeisende Hulp (SEH) komen. De z.g. zelfverwijzers. De NVSHA merkt op dat zelfverwijzers maar een klein percentage betreft van patiënten die zich melden bij de SEH-afdelingen van ziekenhuizen. Bovendien komt een groot deel volkomen terecht naar de Spoedeisende Hulp.
  • Uit onderzoek van o.m. SEH-arts KNMG Michiel van Veelen blijkt dat er door de samenwerking tussen de Huisartsenpost en Spoedeisende Hulp inderdaad efficiënte doorverwijzing plaatsvindt, maar dat dit niet heeft geleid tot minder drukte op de Spoedeisende Hulp.
  • Het voordeel van de combinatie van Spoedeisende Hulp en Huisartsenpost is dat er al ‘aan de balie’ een selectie kan worden gemaakt. De Huisartsenpost is voor de patiënt goedkoper want de behandeling valt niet onder het eigen risico. Behandeling op een SEH-afdeling wel. Of deze ontwikkeling de samenleving als geheel kosten bespaart, is ons niet bekend.

Ties Eikendal,
Voorzitter Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen

Den Haag, 10 januari 2017

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten