Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Persbericht: SEH-artsen dag en nacht alert op signalen kindermishandeling

vrijdag 22 november

De ‘Veldnorm Kindermishandeling en huiselijk geweld voor ziekenhuizen’ is recent geactualiseerd. Voor de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen (NVSHA) is kindermishandeling een belangrijk aandachtspunt.

Dr. Anita Lekx: ‘Voor de NVSHA is kindermishandeling een zeer belangrijk aandachtspunt. Er is een speciale cursus voor SEH-artsen over kindermishandeling ontwikkeld en tijdens onze congressen worden workshops over dit gevoelige onderwerp goed bezocht. Met het nieuwe afwegingskader kunnen artsen bij zorgen rond een kind beslissen of ze zelf in staat zijn de vereiste hulp te bieden of dat ze hulp van anderen nodig hebben. In dat geval wordt bijvoorbeeld advies gevraagd aan instanties zoals Veilig Thuis. Dat kan leiden tot een melding van kindermishandeling’.

Anita Lekx
Anita Lekx

Anita Lekx is lid van de sectie ‘Kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling’ van de NVSHA. Ze is als SEH-arts werkzaam bij Medisch Centrum VieCuri in Venlo.

Anita Lekx: ‘We hebben voor onze leden – dat zijn vrijwel alle SEH-artsen in Nederland – naast de al genoemde cursus, een handzame zakkaart gemaakt. Daarop staat de meldcode, het nieuwe afwegingskader en de contactgegevens van de instanties. Op de SEH’s gebruiken we een screeningsformulier. Verder spannen wij als NVSHA ons via de leden in om het onderwerp ziekenhuisbreed aan de orde te stellen. Het gaat dan overigens niet alleen om kinderen, maar ook om kwetsbare ouderen’.

Mishandeling
Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem. Daarom heeft het ieders aandacht nodig. De NVSHA hecht sterk aan het uitwisselen van ervaringen en inzichten met andere hulpverleningsprofessionals. Het gaat daarbij natuurlijk om de zorgsector, maar ook om de school, politie, kinderopvang en de gehandicaptenzorg. Activiteiten als ‘De week tegen Kindermishandeling’ waarderen wij positief. Het stimuleert betrokkenen uit verschillende disciplines mishandeling hoog op de agenda te blijven plaatsen en om kennis en ervaring uit te wisselen.

Veilig Thuis
Iedereen kan als hij zich zorgen maakt over een kind advies vragen en melden bij Veilig Thuis. Dat kan anoniem en 24/7 via 0800-2000. Voor professionals is de ‘Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld’ de leidraad voor het omgaan met vermoedens van kindermishandeling. De code geeft richtlijnen over hoe te handelen.

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten