Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Persbericht: Spoedeisende Hulp Artsen bepleiten database beschikbare ziekenhuisbedden

maandag 03 december

De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) bepleit een landelijke database waarin wordt bijgehouden welke ziekenhuizen bedden beschikbaar hebben. Daarmee kunnen toestanden worden voorkomen zoals tijdens de griepgolf van vorige winter, toen veel Spoedeisende Hulp (SEH-) afdelingen continu mensen moesten vrijmaken om rond te bellen, op zoek naar beschikbare bedden. Achteraf bleek dat er helemaal geen sprake was van een landelijk beddentekort, maar dat niemand wist waar de beschikbare bedden stonden.

‘Een patiënt kan nu eenmaal betere zorg krijgen in een ziekenhuis verderop, dan op de gang om de hoek bij de SEH’, onderstreept NVSHA-voorzitter Ties Eikendal. ‘Ook op het hoogtepunt van de griepgolf waren er bedden vrij, maar dat was gewoon niet bekend. Dat zou in deze gedigitaliseerde informatiemaatschappij toch niet mogelijk moeten zijn’. Door de logistieke problemen kwam het ook voor dat grieppatiënten noodgedwongen op SEH-afdelingen bedden bezet hielden, die eigenlijk beschikbaar moesten zijn voor volgende nieuwe spoedgevallen.

De NVSHA ondersteunt dan ook, de op 22 november jongstleden door 50-plus Tweede KamerlidSimon Geleijnse, ingediende motie, waarin wordt gevraagd om een landelijk informatiesysteem inzake beschikbare ziekenhuisbedden. De NVSHA dringt aan op een snelle reactie van minister Bruins van Volksgezondheid.

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten