Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

PERSBERICHT: Tweede Kamer overlegt over toekomst Medische Zorg

maandag 29 juni

Vanavond vindt in de Tweede Kamer het eerder uitgestelde notaoverleg ‘Cure’ plaats. De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport vergadert op basis van een uitgebreide agenda waarin veel onderwerpen aan de orde komen. De NVSHA constateert dat de Coronacrisis ruimte heeft gecreëerd voor een heroriëntatie op de organisatie van de zorg in Nederland. De NVSHA pleit voor de erkenning van de Spoedeisende Hulp Artsen alsmede de Intensivisten als zelfstandig medisch specialisme.

Ze staat daarin niet alleen. Het Tweede Kamerlid Joba van den Berg (CDA) liet eerder vandaag op Twitter weten dat ze vanavond de volgende vraag aan Minister van Rijn van VWS zal stellen.

‘Is de Minister bereid spoedeisende hulp artsen en intensivisten te erkennen als zelfstandig specialisme? Ze hebben tijdens de coronacrisis hun grote waarde laten zien.”

Beide disciplines zijn al enige tijd bezig om een erkenning als zelfstandig medisch specialist te verkrijgen. Ze leggen het accent op de daarbij behorende 5-jarige opleiding zoals die internationaal gangbaar is. Beide beroepen hebben tijdens deze crisis aangetoond dat ze niet alleen organisatorisch, maar ook inhoudelijk een belangrijke rol spelen binnen de acute zorg in Nederland. De erkenning van een eigen ‘medisch domein’ betekent dat voor de organisaties van Spoedeisende Hulp Artsen en de intensivisten de weg naar financiering van wetenschappelijk onderzoek open komt te liggen.

Het ontbreken van deze erkenning is merkwaardig vanuit internationaal perspectief. Nederland is een van de weinige Europese landen die nog niet voldoen aan de eisen voor de Europese erkenning van spoedeisende geneeskunde als zelfstandig medisch specialisme. Dat terwijl het specialisme in Amerika al meer dan 50 jaar erkend is en een essentieel onderdeel is binnen de zorg.

David Baden, voorzitter a.i. NVSHA, stelt het zo: Veel burgers realiseren zich niet dat in tegenstelling tot een serie als ER, het in Nederland nog niet vanzelfsprekend is dat er een SEH-arts aan zijn bed verschijnt op de spoedeisende hulp. De SEH-artsen streven er al jaren naar om de kwaliteit van de acute zorg nog verder te verbeteren. Met de erkenning van Spoedeisende Hulp Artsen en Intensivisten wordt daartoe in dit verband een belangrijke stap gezet.’

Utrecht, 29 juni 2020

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten