Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Persbericht: ‘Veldnorm evenementen’ aangeboden aan minister Bruins

maandag 29 april

Muziekfestivals, hardloopwedstrijden, de viering van Koningsdag zijn maar een paar voorbeelden van de honderden evenementen die wekelijks in Nederland worden georganiseerd. Bezoekers mogen ervan uitgaan dat de veiligheid en de zorg goed is geregeld. Door de snelle groei en de verschillen in evenementen, is er een grote verscheidenheid in de kwaliteit en de organisatie van evenementenzorg ontstaan. Uit de analyse van een aantal incidenten bleek dat de zorg tijdens evenementen niet altijd goed is geregeld.

Op initiatief van Pim de Ruijter, arts en evenementenzorgverlener, is enkele jaren geleden de projectgroep ‘Veldnorm Evenementenzorg’ opgericht. Doel was om met een aantal organisaties vast te stellen aan welke normen moet worden voldaan om van ‘goede evenementenzorg’ te kunnen spreken.

De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen – de NVSHA – heeft in de afgelopen jaren meegewerkt aan het tot stand komen van de ‘Veldnorm Evenementen’, de VNEZ. Ook organisaties als Ambulancezorg Nederland, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de GGD / GHOR Nederland en het ministerie van VWS hebben met hun inbreng het belang van het tot stand komen ervan onderstreept.

In de Veldnorm is vastgelegd wie bij evenementen de zorg verleent, waar de verantwoordelijkheden liggen, hoe de organisatie eruit moet zien, aan welke kwaliteiten evenementenzorgverleners moeten voldoen enz. Ook is er een gedragscode opgesteld. Deze code wordt gezien als een belangrijke stap in de professionalisering van de zorg. Verder worden eisen gesteld aan de EZO’s (de organisaties die zorg verlenen bij evenementen) m.b.t. de voorbereiding, organisatie, uitvoering en evaluatie van de zorg tijdens evenementen.

NVSHA-voorzitter Annemarie van der Velden: ‘We zijn verheugd dat de Veldnorm Evenementen er ligt. Voorkomen dat er tijdens grootschalige evenementen incidenten plaatsvinden kun je natuurlijk nooit. Maar je kunt er wel voor zorgen dat je optimaal bent voorbereid. Snelle, deskundige hulp en goed weten wie wat doet is van groot belang als er een ongeluk gebeurt. Met deze Veldnorm Evenementen is daartoe een belangrijke stap gezet’.

De Veldnorm Evenementen is op woensdag 17 april in Den Haag aangeboden aan minister Bruins van VWS. Naar verwachting zal de volledige implementatie ervan ongeveer twee jaar in beslag nemen. Vanaf 2021 zal de VNEZ het uitgangspunt zijn voor de bepaling van de kwaliteit van de evenementenzorg.

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten