Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

'Spoedzorg onze zorg!'

donderdag 14 oktober

‘Spoedzorg onze zorg!’

is de titel van het Visiedocument van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen (NVSHA). In dit document vat de NVSHA haar ideeën voor een toekomstbestendige inrichting van de acute zorg samen. We lichten er twee actuele thema’s uit: overbelasting van de Spoedeisende Hulp en de mogelijke sluiting van een groot aantal SEH’s.

De COVID-19 pandemie heeft onze beroepsgroep op een dramatische manier geconfronteerd met de gevaren van overbelasting – crowding - van de ziekenhuizen. Zeker, onze samenleving is langs de rand van de afgrond gegaan, maar dat geldt ook voor de ziekenhuissamenleving.

We hebben onze ervaringen in de praktijk verwerkt in deze standpuntennotitie. Het is van groot belang om – pandemie of niet - de dreiging van crowding serieus te nemen. Het overstromen van de ziekenhuizen leidt tot aantoonbare vermindering van de kwaliteit van de zorg met hogere sterfte als gevolg.

De NVSHA pleit voor het behoud van een ruim aantal, doordacht over het land verspreide SEH’s met daarachter een volledig geoutilleerd ziekenhuis. De behoefte aan acute zorg is moeilijk te voorspellen, maar kwetsbare patiënten hebben recht op hoogwaardige zorg die binnen redelijke tijd bereikbaar is. Dat betekent dat we als samenleving enige overcapaciteit moeten accepteren.

Een ander punt van zorg is de in de discussies gedane suggestie om de meerderheid van de Spoedeisende Hulp afdelingen (SEH’s) te fuseren met Huisartsenposten tot ‘integrale spoedposten’. Deze denkrichting achten wij om medisch inhoudelijke redenen absoluut onwenselijk. Met de komst van ‘integrale spoedkosten’ zouden van de huidige 82 SEH’s er maar liefst 50 worden gesloten. Voor heel Nederland zouden er dan 32 SEH’s overblijven waardoor de aanrijtijden langer worden met alle gevaren van dien.

De NVSHA pleit voor een herijking van de bestaande, goed functionerende samenwerking tussen een Huisartsenpost (HAP) en een SEH.

Op de bovenstaande, maar ook op andere actuele onderwerpen over de toekomstige inrichting van de acute zorg in Nederland, gaan wij in het Visiedocument nader in. Onze standpunten zijn gebaseerd op ervaringen in het buitenland, wetenschappelijk onderzoek en op de directe praktijkervaring van de ruim 700 NVSHA-leden in de Nederlandse ziekenhuizen.

De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) hecht aan een open dialoog over de organisatie van de acute zorg. Wij willen bijdragen aan stelselmatige verbeteringen die leiden tot een toekomstbestendige organisatie van de acute zorg in ons land. Die zorg zou vanuit het belang van de patiënt moeten worden georganiseerd. Patiënten met een acute hulpvraag moeten door breed opgeleide generalisten - zoals SEH-artsen - als eerste worden opgevangen en behandeld. Adequate vervolgzorg en onderzoekfaciliteiten moeten dan onder handbereik zijn. Patiënten hebben daar recht op!

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten