Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Succesvolle eerste digitale ALV

maandag 15 juni

De ALV benoemt twee nieuwe bestuurders
Afgelopen donderdag 4 juni hield de NVSHA haar eerste digitale Algemene Ledenvergadering (ALV). Ongeveer 130 leden namen hieraan deel. Een mooi aantal voor zo’n eerste keer. Het houden van deze digitale ALV was nodig zodat we o.a. de financiële jaarstukken konden vaststellen, maar ook onze nieuwe bestuurders konden benoemen. De ALV is akkoord gegaan met de benoeming van Oene van Meer als onze nieuwe penningmeester en Nienke Hoogkamp als nieuwe bestuurder met de portefeuille Aios. Beiden zullen eerst nog een electperiode in gaan waarbij ze nog worden bijgestaan door de vorige bestuurders van deze portefeuilles en deze laatstgenoemden ook nog eindverantwoordelijk zijn. Wij zijn erg blij met hun enthousiasme en deelname en wensen hen veel succes in het uitoefenen van hun nieuwe functie. Voor de uitslag van de overige onderwerpen waarover gestemd is tijdens de ALV verwijzen we je graag door naar het conceptverslag. Deze verschijnt binnenkort op de website.

Gestelde vragen
Tijdens de ALV zijn er vragen gesteld die beantwoord zijn op dat moment. We publiceren de gestelde vragen ook op de website. Op deze wijze bieden we alle leden gelegenheid kennis te nemen van deze vragen met bijbehorende antwoorden. Mochten er hierover nog vragen zijn dan kun je terecht bij Emily Dopper via verenigingsmanager@nvsha.nl .

Ledendag december
Momenteel kunnen we nog geen uitsluitsel geven over onze ledendag op 8 december a.s..De ALV gaat wel door mogelijk opnieuw digitaal, dus zet deze datum alvast in de agenda.

Namens het bestuur, Emily Dopper

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten