Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Terugblik ledendag / 20 jaar NVSHA

donderdag 12 december

Collega’s,

Wat was het een mooie dag! Met ruim 180 leden mochten wij 10 december jl. ons 20-jarig bestaan vieren met als thema: I am EM! Het thema was duidelijk, een krachtige boodschap, iets wat het bestuur als verrassing voor ons heeft weten te vertalen in deze mooie korte film!

Maar toen volgde de vraag: waar willen we het samen over hebben deze dag? Alleen externe sprekers was geen optie, het thema was immers I am EM! Daarom hebben wij binnen onze eigen gelederen collega’s gevraagd hun persoonlijke verhaal te delen. Waarom? Om te inspireren en te laten zien wat mogelijk is. Want hoe mooi en dynamisch ons vak ook is, het vergt veel van je als persoon. Gelukkig zijn én blijven blijkt soms dan ook een uitdaging te zijn. Hoe enkelen van ons hier invulling aan hebben gegeven, als ondernemer, coach of kunstenaar, hebben we mogen horen. Uiteindelijk was de boodschap van alle sprekers hetzelfde: ga op zoek naar datgene wat jouw inspireert, het gaat je hoe dan ook helpen een betere SEH-arts én een gelukkiger mens te zijn.

Want dat het ontzettend belangrijk is, om te investeren in jezelf, blijkt wel uit de gepresenteerde resultaten van de Burn-out en Bevlogenheid enquête onder SEH-artsen. De boodschap die hieruit voortvloeide lag wederom in lijn met de rest van de dag: zorg voor jezelf! Als tip kregen wij het advies om het bestaande Workforce document als leidraad te gebruiken in onze werkzaamheden, dit om de duurzaamheid van onze dokters te waarborgen.

Na 'Interactief met het Bestuur' en onze ALV bleek gelukkig dat we met zijn allen goed op weg zijn! De discussie was levendig en de betrokkenheid groots. Uiteraard is er binnen zo’n ontzettend dynamisch vakgebied als het onze altijd ruimte voor verbetering en daar gaan wij de komende jaren dan ook hard aan werken. Laten we voor nu samen terugkijken op de bereikte doelen in de afgelopen 20 jaar, samen scherp stellen wat we in de komende 20 jaar willen bereiken én vooral stil staan bij wat ons als dokter én mens gelukkig maakt.

Dank voor jullie aanwezigheid, ik heb er van genoten!

Met vriendelijke groet,

Domenique Zaunbrecher
Dagvoorzitter Lustrumviering

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten