Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Victor de Ridder hoogleraar 'Emergency Care & Logistics'

zondag 17 juni

Bij besluit van het college van bestuur is per 1 november 2017 Dr. Victor Alexander de Ridder benoemd tot hoogleraar in de faculteit Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht in het vakgebied van ‘Emergency Care & Logistics’. Op 11 juni 2018 heeft hij zijn ambt aanvaard met het houden van een oratie, getiteld: Code Oranje?

Niet electief maar acuut moet leidend zijn bij ziekenhuisopnames. ‘Acuut’ moet niet meer inschuiven bij het electieve systeem, maar een eigen acute opnamecapaciteit hebben. Dat bepleit de Ridder om de druk op de spoedzorg aan te pakken.

De voornaamste reden dat SEH-patiënten langer dan de gestelde 4 uur moeten wachten, is volgens De Ridder de complexiteit van patiënten in een academisch ziekenhuis, de overlegcultuur het wachten op uitslagen en het organiseren van een opnamebed. De nieuwe hoogleraar Emergency Care & Logistics hekelt het Nederlandse zorgsysteem dat gericht is op geplande electieve zorg, waartussen de acute zorg ‘geïmproviseerd’ wordt. Terwijl deze juist naast elkaar georganiseerd moeten worden.

De Ridder stelt dat de ‘bottleneck’ zit bij de uitstroom van patiënten richting kliniek. Hij wijst erop dat in elke stap in de acute zorg er ‘wel iets gebeurt waardoor de doorstroom door de SEH langzamer is’. In het UMCU, waar jaarlijks 23.000 mensen de SEH bezoeken, wordt 44 procent van de patiënten opgenomen (cijfers 2017). Daarbij zijn niet de 375 patiënten meegeteld die het UMCU niet kon opnemen, onder meer vanwege beddengebrek. Van alle opgenomen patiënten per jaar wordt 33 procent opgenomen via de SEH.

De Ridder stelt dat de ‘acute’ stroom van patiënten juist erg stabiel en voorspelbaar is. De ‘productie’ van spoedzorg is voorspelbaar en dus kan een eigen budget simpel worden vastgesteld. Hij bepleit daarom een ‘totaalconcept’ voor de acute intramurale gezondheidszorg, met onder meer een acuut ziekenhuis als aparte entiteit in het ziekenhuis.

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten