Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Week tegen Kindermishandeling: 18 november

zaterdag 16 november

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem en heeft daarom ieders aandacht nodig. Door ervaringen te delen kunnen we elkaar helpen en inspireren.

De week van 18 tot 24 november is de Week tegen Kindermishandeling 2019: Leren van elkaar.

Want ieder kind dat slachtoffer is van geweld, is er één teveel!

Op www.weektegenkindermishandeling.nl zijn op 30 nov 30 persoonlijke verhalen te lezen die een verschil hebben gemaakt in het leven (en werk) van professionals, ouders en kinderen die met kindermishandeling te maken kregen.

We willen natuurlijk dat er altijd aandacht voor is maar in deze week vragen wij hier extra aandacht voor zodat iedereen er het hele jaar weer extra scherp op is. Hoe belichten jullie het onderwerp in deze week?

Iedereen kan als hij zich zorgen maakt over een kind (anoniem) advies vragen en melden bij Veilig Thuis (0800-2000, gratis en 24/7 bereikbaar). Voor professionals is de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld de leidraad voor het omgaan met vermoedens van kindermishandeling. De meldcode geeft aan wanneer je advies vraagt of meldt bij Veilig Thuis.

Tevens is de nieuwe Veldvorm voor kindermishandeling en huiselijk geweld voor ziekenhuizen recent geactualiseerd. Deze veldnorm dient als kader voor de bestaande meldcodes en beoogt de randvoorwaarden ziekenhuisbreed helder te maken voor signalering en aanpak. Deze veldnorm is hier te downloaden.

Namens de Sectie kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling.

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten