Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Uitnodiging deelname werkgroep Leidraad Acute zorg voor de oudere patiënt

donderdag 14 april

Op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de Leidraad Acute zorg voor de oudere patiënt. Het primaire doel van de Leidraad is het verbeteren van de acute zorg voor oudere patiënten door het bundelen van klinische ervaring en evidence (met een specifieke focus op de Spoedeisende Hulp en aansluitende 48 uur van opname). Het tweede doel is het efficiënt en doelmatig organiseren van de acute zorg, rekening houdend met specifieke behoeften van de oudere patiënt met vaak multimorbiditeit en polyfarmacie.

Van een werkgroeplid wordt onder andere verwacht het voorbereiden en bijwonen van de werkgroepvergaderingen (6 bijeenkomsten van gemiddeld 2 tot 4 uur), invitational conferences (2) en werksessies/focusgroepen (3). De looptijd van het project is 24 maanden.

De eerste werkgroepbijeenkomst vindt plaats op: maandag 4 juli 2022 van 18.00 tot 20.00 uur.

Mocht je interesse hebben graag vóór 1 mei 2022 mailen naar richtlijnen@nvsha.nl

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten