Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Declaraties CKS

donderdag 22 december

Beste visiteurs,

Er zijn in 2022 een aantal dingen veranderd rondom de declaraties van vacatiegelden en onkosten vergoeding. Daarom de ‘spelregels’ nog even op een rijtje.

Het allerbelangrijkste is de declaratie daadwerkelijk in te dienen! Dit is de afgelopen jaren vaak vergeten, waardoor mensen vergoeding mislopen.

Sinds 2022 zijn de vacatiegelden aangepast. Elke visiteur mag 700 euro declareren per visitatie (eerder was dit 1500 euro gedeeld door het aantal visiteurs, wat neer komt op 500 euro per visitatie). Reiskosten mogen gedeclareerd worden, maar overnachtingskosten niet. De hogere vacatiegelden compenseren hiervoor.

Nieuwe visiteurs worden één keer ingedeeld als meekijker. Hiervoor bestaat geen vergoeding, reiskosten kunnen wel gedeclareerd worden. Daarna worden ze ingedeeld als ‘gewone' visiteur waarvoor de standaard vergoedingen gelden.

Declaraties kunnen worden ingediend via het declaratieformulier op nvsha.nl en verstuurd naar administratie@nvsha.nl.

Heel veel succes en plezier in 2022!

Vriendelijke groet,

Rosa Immink, penningmeester CKS

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten