Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Uitnodiging deelname ontwikkeling van een handboek voor starten of verbeteren van een Geriatrische Trauma Unit (GTU)

donderdag 22 december

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van een handboek voor starten of verbeteren van een Geriatrische Trauma Unit (GTU). De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). Geriatrische Trauma Units (GTU) zijn de afgelopen 15 jaar in Nederland ontwikkeld om patiënten met heupfractuur goede zorg te bieden. Er is veel praktijkvariatie in de 15 ziekenhuizen met een GTU (Kammerlander, 2010), zowel juridisch als organisatorisch. Een van de methoden om praktijkvariatie te verminderen is het opstellen van een kwaliteitsdocument zoals een leidraad. Het doel van dit project is het maken van een leidraad (handboek) met per zorgfase de ‘best practices’ in de zorg voor heupfractuur patiënten vanaf 70 jaar. In deze bundeling van ‘best practices’ komt niet alleen de medische zorg aan de orde, maar ook de paramedische zorg, proces tot uitplaatsing en nazorg.

Van een werkgroeplid wordt het volgende verwacht:

  • geen conflicterende belangen te hebben die de onafhankelijkheid van de richtlijnwerkgroep in gevaar kunnen brengen;
  • het voorbereiden en bijwonen van de werkgroepvergaderingen (8 bijeenkomsten van gemiddeld 2 uur);
  • zich te verdiepen in evidence-based richtlijnontwikkeling;
  • het selecteren van literatuur;
  • het schrijven van tekst(en) voor de conceptrichtlijn;
  • het lezen en beoordelen van conceptteksten (samenvatting en beoordeling literatuur en evidence-tabellen) opgesteld door de adviseur(s) van het Kennisinstituut;
  • het lezen en bediscussiëren van conceptteksten van andere werkgroepleden;
  • indien nodig te participeren in de ontwikkeling van bij de richtlijn behorende aanverwante producten, zoals een implementatieplan. Dit kan het bijwonen van extra vergaderingen met zich meebrengen;
  • bereid te zijn te werken in een digitale projectomgeving;
  • het informeren en raadplegen van de achterban gedurende het ontwikkeltraject.

De beoogde looptijd van het project is 36 maanden.

De eerste werkgroepvergadering vindt plaats op: Dinsdag 7 juni van 19:00 tot 21:00 uur Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht.

Vind je het vooral interessant mee te denken over de knelpunten rondom dit onderwerp? Dan kun je je ook alleen aanmelden voor de invitational conference 16 januari van 19.00 tot 21.00 uur Via ZOOM.

Mocht je interesse hebben graag vóór 15 januari 2023 mailen naar richtlijnen@nvsha.nl

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten