Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Uniforme kwaliteit SEH artsen

donderdag 14 februari

Vorige maand is het visiedocument "Uniforme Kwaliteit" naar u toegestuurd. Dit document beschrijft de stappen die we nog moeten zetten op het gebied van kennis en kunde, op weg naar het worden van medisch specialist. Ook het nieuwe curriculum draagt hieraan bij.

Er is helaas weinig input op het document gekomen, terwijl we ons als bestuur niet voor kunnen stellen dat de leden geen mening hebben over dit plan. Mocht het document in de toekomst als leidraad gelden, dan heeft dat voor iedereen consequenties. We zouden het dan ook enorm waarderen als er alsnog input komt, zodat het een breed gedragen visie is. Alvast veel dank!

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten