Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Vanuit het bestuur

donderdag 14 februari

Waarde leden,

Het is alweer halverwege februari. Statistisch gezien is er een erg grote kans dat uw goede voornemens voor 2019 ondertussen gesneuveld zijn. Niet getreurd, er is ruimte voor een nieuw en nog beter goed voornemen: Wetenschap.

Wetenschappelijk onderzoek is één van de speerpunten van het NVSHA meerjarenbeleidsplan. Het jaar 2019 is dus het moment om te starten met of het uitbreiden van goed wetenschappelijk onderzoek. Gun en organiseer dat uw enthousiaste vakgroep lid meer tijd beschikbaar krijgt om dat langgekoesterde onderzoeksproject op te zetten. Ga zelf aan de slag om dat ene artikel eindelijk eens af te schrijven. Stimuleer en gids uw A(n)ios om wetenschappelijk actief te worden. Het is nooit te laat om te beginnen. U zult zien dat het zorgt voor meer waardering en prettige nieuwe samenwerkingsverbanden binnen het ziekenhuis.

Verder ben ik verheugd te kunnen melden dat de wetenschapsbeurs die vorig jaar door het bestuur beschikbaar is gesteld en werd toegekend aan de stichting NEED nu al erg succesvol is gebleken. Daarom zal er dit jaar opnieuw een wetenschapsbeurs worden uitgereikt. Klik hier voor meer informatie over de voorwaarden, of open de PDF onderaan dit bericht.

De wetenschapscommissie is in elk geval al begonnen met het opstellen van een wetenschap agenda. U zult later dit jaar gevraagd worden welke kennis hiaten in de spoedeisende geneeskunde het dringendst beantwoord moeten worden. Door gezamenlijk een agenda te maken zal het makkelijker blijken om grote subsidies binnen te halen en zo impactvoller onderzoek te kunnen doen. Verder is op afgelopen ALV door u besloten om ons samenwerkingsverband met EMJ per april 2019 op te zeggen. Na die datum zult u, als u het blad wenst te blijven ontvangen, een individueel lidmaatschap dienen af te sluiten. De vrijgekomen gelden zullen worden ingezet conform de begroting van 2019. De wetenschapscommissie zal een periodieke mailing opstarten om de internationaal meest impactvolle en inspirerende onderzoeken alsnog vereniging breed te delen.

In enthousiaste afwachting van jullie inzet en de inzendingen voor de wetenschapsbeurs,

Luuk Wansink

Bestuur NVSHA - portefeuille Wetenschap

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten