Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Vanuit het bestuur

donderdag 24 februari

De wereld opent zich!

Beste leden,

Terwijl de maatschappij langzaam weer opengaat en soms alweer vergeten lijkt dat we nog steeds in een pandemie zitten, is corona op de werkvloer nog niet verdwenen. Alleen in dit geval niet door een hoge instroom van patiënten, maar doordat er een personeelsgebrek ontstaat door quarantaine van personeel. Een nieuwe uitdaging waar er aandacht nodig blijft voor het welzijn van het personeel op de werkvloer.

In de laatste jaren hebben we ons als vereniging uitdrukkelijk geprofileerd in discussies over de acute zorg. Zowel in de media, waarbij er aandacht is gevraagd voor overmatige drukte, duurzame inzetbaarheid, agressie en onze erkenning als medisch specialisme. Bestuurlijk vragen wij naast deze onderwerpen in vele overleggen ook aandacht voor het grote tekort aan SEH-artsen, de noodzaak voor een vijfjarige curriculum en het belang van de aanwezigheid van SEH-artsen in overleggen over de inrichting van acute zorg. Als laatste proberen we deze onderwerpen ook onder aandacht te brengen van de politiek, zowel tijdens korte overleggen als in werkbezoeken bij verschillende SEH’s. Contact met de politiek is niet alleen om te vragen of ze ons kunnen helpen, maar juist ook om context te geven over wat het werk op een SEH inhoudt. Gelukkig krijgen we regelmatig van deze groepen positieve reacties en worden we dan ook steeds meer gevraagd voor advies of duiding.

Voor mij zijn er ook nog twee grote onderwerpen waar we intern mee bezig zijn. Als eerste onze interne communicatie, hoe krijgen we de mening, kennis en enthousiasme van de leden richting de verschillende secties, commissies en bestuur, maar ook hoe krijgen we de collectieve kennis andersom naar jullie als leden. De NVSHA groeit elk jaar nog steeds en ook al kennen we elkaar bijna nog allemaal, is bellen erg laagdrempelig en heeft ook sociale media veel toegevoegd, blijkt soms dat bepaalde kennis niet voldoende gedeeld kan worden. Als bestuur zoeken we dan ook nog meer manieren om dat contact te verbeteren, waarbij het niet alleen gaat om zenden van informatie, maar juist om interactie.

Het tweede onderwerp is het stimuleren van kennisverwerving. Zoals op de ALV in december 2019 is aangenomen, vinden we als vereniging dat we allemaal dienen te voldoen als SEH-arts aan de criteria van het geldende curriculum. Maar hoe gaan we dat doen? Zelf vind ik dat best complex, moet ik dan elke paar jaar een aantal ABCD-cursussen refreshen, moet ik het Europees Examen doen of een masterclass en anders nog een promotie, medical business master of fellowship? En is het aftekenen van een cursus voldoende? Gaat het misschien juist om de lokale organisatie, de blootstelling aan complexe pathologie of juist de rol die jezelf hebt op de werkvloer en de eindverantwoordelijkheid die er wordt gegeven? En welke mix van nascholing en invulling van het vak moeten we nastreven?

Zelf weet ik het antwoord niet en hoor ook van andere collega’s deze vragen. Nu wij zelf dit ook niet eenduidig lijken te weten, is dit als vereniging of als bestuur lastig om te bepalen voor alle leden, maar we kunnen wel de kennis verspreiden hoe dit in de verschillende vakgroepen wordt gedaan.

Wij horen dan ook graag van jullie hoe dit lokaal wordt gedaan, geborgd, wat er van belang is voor jullie als vakgroep of welke uitdagingen er nog zijn?

De kracht van een vereniging zit uiteindelijk in zijn leden en de verenigde kennis die zij bezitten,

Groet David

Voorzitter NVSHA

David
Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten