Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Vanuit het bestuur

maandag 20 januari

Hierbij wil ik de leden, ook namens de rest van het bestuur, een heel mooi 2020 wensen, met veel plezier en geluk. Niet alleen in je werk, maar ook zeker in het leven daaromheen.

In dit nieuwe jaar zijn er leuke en nieuwe ontwikkelingen te verwachten binnen ons vak en de spoedeisende geneeskunde in het algemeen.

Als NVSHA zijn wij al enige tijd betrokken bij het verbeteren van de (acute) zorg rondom verwarde en suïcidale patiënten. Een groep patiënten die we dagelijks zien in ons werk, met vaak diverse problematiek en wat bij hulpverleners een breed scala aan gevoelens kan oproepen.

Dit kan variëren van bezorgdheid of medelijden, tot aan ergernis en frustratie. Voor een deel komen deze gevoelens voort uit de uitdagingen die er zijn rondom organisatie van zorg voor deze patiënten; de soms vreemde scheiding die er is tussen de psychiatrie en somatiek, het lange wachten op een beoordeling door de crisisdienst of het feit dat niemand plaats heeft voor een patiënt en ‘terug de straat op’ ook geen optie is. Dit zijn dan ook thema’s waar wij als bestuur druk mee bezig zijn. Het meest concrete verbeterpunt hierin is de multidisciplinaire generieke module acute psychiatrie waarin er onder andere afspraken zijn over de duur tot beoordeling en de beschikbaarheid van crisisbedden.

Deze gevoelens kunnen ook komen door de omgang met deze specifieke groep patiënten. Verwondering over de keuze van de behandeling door de psychiater, negatieve gevoelens over waarom iemand zich weer meldt op de SEH, maar ook tegenoverdracht bij gedrag dat botst met onze eigen waardes. Deze gevoelens kunnen voortkomen uit een stukje onmacht, niet alleen omdat we soms niet kunnen helpen, maar ook omdat we niet precies weten welke handvatten we kunnen gebruiken.

Nu zijn wij als beroepsgroep dol op een gestructureerde benadering en het liefst één die we kunnen samenvatten met een makkelijke afkorting zoals ABCD.

In het afgelopen jaar heb ik de APEx cursus gevolgd in Engeland. Een cursus die de gestructureerde opvang van de verwarde of suïcidale patiënt als doel heeft en ontwikkeld is door SEH-artsen en psychiaters. De cursus is bedoeld voor een brede groep professionals die met deze groep patiënten te maken hebben, zowel pre-hospitaal, in de eerstelijn, als in het ziekenhuis.

De cursus sluit goed aan op onze dagelijkse praktijk en we zijn nu dan ook bezig samen met 113 en ALSG deze cursus in Nederland te introduceren, ook de NVVP wordt betrokken in dit proces.

Op 2 en 3 juni zal door een Engelse faculty de eerste APEx-cursus in Nederland worden gegeven. Deze eerste cursus is met name bedoeld voor mensen die interesse hebben om instructeur te worden en/of mee willen helpen met het aanpassen van de cursus aan de Nederlandse situatie. Er zijn echter ook zeker plekken voor andere geïnteresseerden beschikbaar.

Voor meer informatie zie bijgevoegde folder.

Hopelijk heb ik jullie hierbij voldoende geïnteresseerd en mochten er nog vragen zijn dan hoor ik dat graag, ook als je interesse hebt om je aan te sluiten bij de focusgroep acute psychiatrie en daarmee verder wil na denken over het integreren van de acute psychiatrie in de spoedeisende geneeskunde.

Met vriendelijke groet,

David Baden

David Baden
Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten