Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Verzoek om deelname: ontwikkelen scholing voor de Kwaliteitsstandaard Donatiezorg

maandag 20 januari

Per 1 juli 2020 treedt de nieuwe Wet op de orgaandonatie in werking en hiermee tevens de Kwaliteitsstandaard Donatiezorg. Vanuit de NVSHA is meegewerkt aan de ontwikkeling van deze standaard. Voor de invoering van die kwaliteitsstandaard heeft het Ministerie van VWS de opdracht gegeven om een scholing te ontwikkelen.

Nu is ons gevraagd om mee te denken over de vorm en inhoud van deze scholing.

Graag jullie interesse voor deelname of vragen uiterlijk 31 januari a.s. sturen aan bureau@nvsha.nl

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten