Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Uitnodiging deelname clusterexpertisegroep Acute Neurologie

donderdag 27 januari

Binnen het Koploper II project, het vervolg op Koploper I, worden veertig nieuwe clusters ingericht. Daarmee wordt een vervolgstap gezet om te komen tot een gezamenlijke werkwijze voor wat betreft modulair onderhoud van alle richtlijnen. Eén van deze veertig in te richten clusters is cluster acute neurologie.

Verwachtingen van de clusterexpertisegroep leden:

  • worden in principe voor 3 jaar gemandateerd met mogelijkheid tot een eenmalige verlenging van 3 jaar; voor patiëntvertegenwoordigers kan maatwerk nodig zijn (er dienen hierover aparte afspraken gemaakt te worden);
  • zorgen voor een up-to-date belangenverklaring die bij aanvang van de reguliere jaarlijks cyclus beoordeeld wordt;
  • worden in de gelegenheid gesteld een EBRO training te volgen; voor patiëntvertegenwoordiging wordt de EBRO training aangeboden naast de training van PGOsupport;
  • zijn beschikbaar voor twee (fysieke) vergaderingen per jaar (of minder in het geval van de clusterexpertisegroep), met daarnaast eventuele telefonische/online vergaderingen;
  • zijn beschikbaar voor het meelezen en eventueel meeschrijven van minimaal één geprioriteerde module per reguliere cyclus wanneer deze in het veld van expertise ligt. patiëntvertegenwoordigers kunnen hiervoor een training bij PGO-support volgen;
  • borgen de betrokkenheid van de eigen achterban en koppelen regelmatig terug naar deze achterban.

Mocht je interesse hebben graag vóór 1 maart 2022 mailen naar richtlijnen@nvsha.nl

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten