Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Vanuit het bestuur

donderdag 27 januari

Beste leden,

Aan de vooravond van mogelijk opnieuw substantiële versoepelingen van de COVID maatregelen, heb ik opnieuw het voorrecht me tot jullie te mogen richten.

Ons erkenningstraject gaat een nieuwe fase in. De Commissie zal naar verwachting komend voorjaar een advies naar het College Geneeskundig Specialismen (CGS) sturen dat vervolgens een voorgenomen besluit zal nemen. Dit voorgenomen besluit zal dan adviserend worden voorgelegd aan “het veld”. Momenteel verwachten wij dat een definitief besluit komend najaar zou kunnen vallen. We maken goede voortgang en werken hard aan een goed resultaat!

Er is een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO ziekenhuizen met een beperkte looptijd. Op het moment dat ik dit schrijf beraad de LAD zich nog wat zij haar leden zal adviseren. Er is een vrij grote kans dat het akkoord algemeen bindend verklaard zal worden, ook als de Federatie voor Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ) (en dus LAD) niet mee tekent. Er zitten voor ons zeker voordelige kanten aan de nieuwe tekst.

NVSHA en NEED hebben vorig jaar de onderlinge banden stevig versterkt op diverse fronten. Zo ben ik vanuit het NVSHA bestuur ook lid geworden van het NEED bestuur en heeft de wetenschapscommissie van de NVSHA toegezegd onderzoeksvoorstellen die de database willen gebruiken te zullen beoordelen. Dit is ook noodzakelijk want het aantal deelnemende SEH’s aan NEED groeit nu zeer snel en de NVSHA zal NEED stevig gaan positioneren in haar kwaliteitsbeleid. De NEED organisatie moet derhalve ook groeien dus een oproep: Als je graag een bijdrage wil leveren aan de uitbouw van dé kwaliteitsregistratie van SEH’s in NL, meld je dan via B.de_Groot@lumc.nl!

Hartelijke groet,

Pol Stuart

Bestuurslid,

Portefeuilles Beroepsbelangen en Kwaliteit

Pol Stuart foto
Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten