Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Vanuit het bestuur

dinsdag 24 januari

Beste collega's,

Ondanks het feit dat 6 januari (Driekoningen) inmiddels is gepasseerd willen wij jullie toch alle goeds voor 2023 toewensen. Alle goeds is wat mij betreft echt op zijn plaats want naast covid was er de afgelopen maanden een RSV en influenza golf. De capaciteit liep over, het piepte en kraakte weer op de SEH’s. Niets nieuws zou je bijna zeggen. Wellicht zijn we heden (waarschijnlijk slechts van korte duur) in een iets rustiger vaarwater beland.

Toch begint 2023 alweer flink warm te lopen. Allereerst dank aan en grote complimenten voor de auteurs van de landelijke studie naar burn-out en bevlogenheid onder SEH-artsen in Nederland. Deze studie bevestigd vermoedens en studies uit het buitenland. We hebben een beroep met veel stressoren en helaas lijkt de intentie tot het maken van een carrièreswitch relatief hoog te liggen. Daarentegen ‘scoren’ SEH-artsen KNMG beter op bevlogenheid dan andere artsen in ons land. Later in deze nieuwsbrief meer en een verwijzing naar de volledige, zeer lezenswaardige studie.

Een heet hangijzer is de huidige cao-ontwikkeling. De looneis rondom de cao UMC is met veel moeite op 10% zojuist afgerond. Heden volgen gesprekken over generatieregelingen in umc’s. De onderhandelingen m.b.t. de cao Ziekenhuizen lijken zonder acties spoedig vast te lopen. Onze vereniging zet (via de LAD) in op duurzaamheid en vitaliteit op de werkvloer. Door de LAD is daarnaast, conform de gehele ‘markt’, de inzet op koopkrachtbehoud gemaakt. Gezien de financiële omstandigheden van de ziekenhuizen rondom o.a. de inflatie en energiekosten liggen hier grote uitdagingen. Wordt spoedig vervolgd.

Ook volgen we gespannen en met grote verwachtingen het binnenkort te verwachten besluit van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) over het erkenningstraject van de spoedeisende geneeskunde en ons als SEH-artsen KNMG.Tenslotte, niet te vergeten natuurlijk is ICEM 2023, Building Bridges in Emergency Medicine, te Amsterdam. Een congres om niet te missen. Heel graag tot dan. Het belooft nu al een heel interessant en intensief 2023 te worden.

Tot snel, namens het bestuur, groet

Eric de Kruif

4
Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten